advokat-mageli

Harald Nybakk

Advokat - Partner

2113-harald-nybakk-9778
Advokat Harald Nybakk fikk advokatbevilling i 1981, og har arbeidet som advokat siden 1994. Han har oppdrag innen en rekke rettsområder, blant annet tingsrett, fast eiendom, plan- og bygningsrett, kommunalrett og forvaltningsrett, kontraktsrett, arv og skifte. I tillegg har han hatt en rekke oppdrag innen barne- og familierett, barnevernrett og helse- og omsorgsrett, og har i disse sakene bistått både privatpersoner og kommuner.
 
I tillegg til å føre saker for fylkesnemnda har han prosedert saker for tingretten og lagmannsretten. Han har også hatt omfattende oppdrag innen kjøp og salg av bolig- og næringseiendommer. I tiden 1987–1994 prosederte han også flere saker for kommunen hvor han var ansatt. Nybakk var også forretningsfører for et kommunalt eiendomsselskap i tiden 1995–2005.
 

Relevant arbeidserfaring

1999 – 
1994 – 1999 
1987 – 1994 
1985 – 1987 
1981 – 1985
1979 – 1981
1977 – 1979 
Advokat / partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
Egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Holen og Nybakk
Kontorsjef i Elverum kommune
Avdelingsleder ved Hedmark fylkesmannsembete
Førstekonsulent ved Hedmark fylkesmannsembete
Dommerfullmektig ved Sør-Hedmark sorenskriverembete
Juridisk saksbehandler ved Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen

Relevant utdanning

1977 
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Prosjekter mv.

1995 
1995 – 2000 
1980 – 1981 
1975 – 1976 
Forretningsfører i AS Elverum kommunale industribygg
Formann i Elverum overformynderi
Undervisning ved Ankerskogen Videregående, Hamar, i rettslære
Vitenskapelig assistent ved fakultet for Offentlig rett, Universitetet i Oslo

Språk

Norsk og engelsk
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingMelding
Henvendelsen gjelder
Personvern
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Kontakt

Telefon: 41 21 75 92
Epost: hn@mageli.no
Advokat Harald Nybakk har erfaring fra en rekke sentrale rettsområder i sin snart 25-årige advokatpraksis.