Harald Nybakk

Advokat - Partner

2113-harald-nybakk-9778
Advokat Harald Nybakk fikk advokatbevilling i 1981, og har arbeidet som advokat siden 1994. Han har oppdrag innen en rekke rettsområder, blant annet tingsrett, fast eiendom, plan- og bygningsrett, kommunalrett og forvaltningsrett, kontraktsrett, arv og skifte. I tillegg har han hatt en rekke oppdrag innen barne- og familierett, barnevernrett og helse- og omsorgsrett, og har i disse sakene bistått både privatpersoner og kommuner.
 
I tillegg til å føre saker for fylkesnemnda har han prosedert saker for tingretten og lagmannsretten. Han har også hatt omfattende oppdrag innen kjøp og salg av bolig- og næringseiendommer. I tiden 1987–1994 prosederte han også flere saker for kommunen hvor han var ansatt. Nybakk var også forretningsfører for et kommunalt eiendomsselskap i tiden 1995–2005.
 

Relevant arbeidserfaring

1999 – 
1994 – 1999 
1987 – 1994 
1985 – 1987 
1981 – 1985
1979 – 1981
1977 – 1979 
Advokat / partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
Egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Holen og Nybakk
Kontorsjef i Elverum kommune
Avdelingsleder ved Hedmark fylkesmannsembete
Førstekonsulent ved Hedmark fylkesmannsembete
Dommerfullmektig ved Sør-Hedmark sorenskriverembete
Juridisk saksbehandler ved Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen

Relevant utdanning

1977 
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Prosjekter mv.

1995 
1995 – 2000 
1980 – 1981 
1975 – 1976 
Forretningsfører i AS Elverum kommunale industribygg
Formann i Elverum overformynderi
Undervisning ved Ankerskogen Videregående, Hamar, i rettslære
Vitenskapelig assistent ved fakultet for Offentlig rett, Universitetet i Oslo

Språk

Norsk og engelsk

Kontakt

Telefon: 241 21 75 92
Epost: hn@mageli.no
Advokat Harald Nybakk har erfaring fra en rekke sentrale rettsområder i sin snart 25-årige advokatpraksis.