Hilde Martinsen

Sekretær

2113-hilde-martinsen-9879
Hilde Martinsen har arbeidet som advokatsekretær i firmaet siden 1989. Arbeidsoppgavene hennes omfatter bl.a. utarbeidelse av faktiske og juridiske utdrag, innhenting av dokumenter fra offentlige registre, tilrettelegging og korrektur av prosessdokumenter for utsendelse til ulike rettsinstanser, også via Aktørportalen, samt en rekke andre administrative oppgaver.
 

Kontakt

Telefon: 40 84 07 58
Epost: hm@mageli.no