Lise Marken Aasterud

Advokat - partner

2113-lise-marken-aasterud-0413
Advokat Lise Marken Aasterud har arbeidet som advokat siden 2003, og arbeider hovedsakelig med konkurs, generell forretningsjus og fast eiendoms rettsforhold. Hun bistår i tillegg jevnlig med arve- og familierettslige spørsmål, herunder skifte av ektefellebo og dødsbo samt i barnefordelingssaker. Aasterud er fast bostyrer for Hedmarken tingrett og har bistått i prosesser knyttet til restrukturering og gjeldsforhandlinger.
 
Som samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund har hun bistått i en rekke tvister knyttet til kjøp av eiendom, håndverkertjenester og husleieavtaler. Advokat Aasterud arbeider også mye med spørsmål knyttet til begrensede rettigheter i fast eiendom, sikkerhetsstillelser og tinglysning. Hun har omfattende erfaring med tomtefesteavtaler og har bistår både festere og bortfestere i spørsmål knyttet til regulering av festeavgift, innløsning og forlengelse. Advokat Aasterud har bevilling til å foreta eiendomsmeglingsoppdrag og bistår jevnlig med oppdrag som oppgjørsadvokat.
 

Relevant arbeidserfaring

2015 -
2009 - 2015 
2006 - 2008 
2003 - 2006 
2001 - 2003 
2002 
Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
Dommerfullmektig, Øvre Romerike tingrett
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Kvale & co, Oslo
Traineeopphold i studietiden hos advokatfirmaene PwC, Wikborg, BA-HR, Simonsen Føyen
Arbeidsgruppeleder Universitetet i Bergen

Relevant utdanning

2008
2003 
2002 
2001 
Advokatbevilling
Selskapsrett (etterutdanning)
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen
Spesialfag Humboldt Universität zu Berlin

Annet

Samarbeidsadvokat Huseiernes Landsforbund
Bobestyreroppdrag fra Hedmarken, Sør-Østerdal og Sør-Gudbrandsdal tingrett
Sensoroppdrag, Universitetet i Oslo

Språk

Engelsk og tysk

Kontakt

Telefon: 97 59 01 94
Epost: lma@mageli.no
Advokat Lise Marken Aasterud er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund og har holdt en rekke foredrag om tomtefeste. Hun er også fast bostyrer i konkurs ved Hedmarken tingrett.