Morten Søvik (H)

Advokat - partner

2113-morten-sovik-1541
Advokat Morten Søvik arbeider først og fremst med prosedyre i sivile saker. Han har omfattende erfaring i prosedyre for alle rettsinstanser. Advokat Søvik har prosedert over 30 saker for Høyesterett, hovedsakelig skattesaker innen selskaps- og næringsbeskatning og internasjonal beskatning. For andre rettsinstanser har han prosedert flere hundre saker - mest skattesaker, men også bl.a. omfattende saker om kontraktsrett, herunder IKT-kontrakter, erstatning, styreansvar, forsikring, foreningsrett, immateriell rett fast eiendom og forvaltningsrett.

Advokat Søvik er ranket under Dispute Resolution i https://www.chambersandpartners.com/164/467/editorial/7/1#profileEditorial_269451 .
Han er også ranket under Arbitration and Mediation og under Litigation i https://www.bestlawyers.com/current-edition/Norway
 

Relevant arbeidserfaring

2010 - 
1996 - 2009 
1994 - 1996 
1987 - 1994 
1987 
1985 - 1987
1984 - 1985
Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
Partner, Simonsen Advokatfirma DA
Advokat, Simonsen Musæus Advokatfirma DA
Advokat, Regjeringsadvokaten
Byråsjef, Finansdepartementet
Dommerfullmektig
Finansdepartementet

Relevant utdanning

1984
1991
1993
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
Master of Law LSE
Møterett for Høyesteret

Kontakt

Telefon: 92 49 46 18
Epost: ms@mageli.no
Advokat Morten Søvik har prosedert over 30 saker for Høyesterett og flere hundre saker for lagmannsrett og tingrett.