advokat-mageli

Terje Lundby Michaelsen

Advokat - partner

3210-terje-lundby-michaelsen-2582
Advokat Terje  Lundby Michaelsen har allsidig forretningsjuridisk bakgrunn og bred erfaring fra rådgivning og tvisteløsning for offentlige og private virksomheter. Advokat Michaelsen har omfattende generell kontraktsrettslig kompetanse, men har særlig arbeidet med bygge- og anleggskontrakter og kontrakter for anskaffelse av teknologi.
 
Advokat Michaelsen rådgivning er typisk knyttet til kontraktsforhandling og kontraktsutforming, kontraktsadministrasjon under prosjekters løpetid og tvisteløsning i sluttoppgjørsfasen. Advokat Terje Lundby Michaelsen har god kjennskap til de sentrale standardkontrakter for bygge- og anleggsarbeider, IKT-leveranser og rådgivning- og konsulentarbeider.
 
Advokat Michaelsen har i tillegg mange års erfaring med rådgivning innen immaterialrettslige disipliner, med hovedvekt på opphavsrett, varemerkerett og markedsføringsrett. Michaelsen gir også til private og offentlige virksomheter med personvernrettslige spørsmål blant annet med utarbeidelse av personvernerklæring, kartlegging av behandlingsgrunnlag, vurdering av personvernkonsekvenser m.v.
 
Advokat Michaelsen prosederer jevnlig for domstolen.
 

Relevant arbeidserfaring

2016 -
2015 - 2016 
2013 - 2015 
2011 - 2013 
2010 - 2011 
2006 - 2010 
2006 - 2008 
2006 
2004 - 2006 
2005 
Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
Assosiert partner, Kluge Advokatfirma AS
Senioradvokat, Kluge Advokatfirma DA
Fast advokat, Kluge Advokatfirma DA
Dommerfullmektig Oslo tingrett
Advokatfullmektig/advokat Kluge Advokatfirma DA
Juridisk rådgiver hos Gatejuristen
Forsker, Institutt for Rettsinformatikk, UiO
Vitenskapelig assistent Institutt for Rettsinformatikk, UiO
Trainee BA-HR

Relevant utdanning

2006
2000 
Cand. Jur, Universitetet i Oslo
Utskrevet befalskurs

Verv med mer

2011
2008 
2009 
2008 - 2010 
Medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg Oslo Krets
Sensor UiO
Styreleder Per Asplin AS
Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern

Publikasjoner

Lunde, Mestad, Michaelsen: «Markedsføringsloven kommentarutgave», Gyldendal Forlag 2010

Bygrave, Michaelsen: «Governors of Internet» i Bing, Bygrave (ed): «Internet Governance Infrastructure and Institutions», Oxford University Press 2009

«Opphavsrettsavtaler-med særlig sikte på grensen mellom opphavsrettskrenkelser og kontraktsbrudd», publisert http://urn.nb.no/URN:NBN:no-13909, 2006. 

Språk

Engelsk
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingMelding
Henvendelsen gjelder
Personvern
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Kontakt

Telefon: 41 02 02 36
Epost: tlm@mageli.no
Advokat Terje Lundby Michaelsen er medforfatter til Markedsføringslovens kommentarutgave.