advokat-mageli

Terje Lundby Michaelsen

Advokat - partner

3210-terje-lundby-michaelsen-2582
Advokat Terje  Lundby Michaelsen har allsidig forretningsjuridisk bakgrunn og bred erfaring fra rådgivning og tvisteløsning for offentlige og private virksomheter. Advokat Michaelsen har omfattende generell kontraktsrettslig kompetanse, men har særlig arbeidet med bygge- og anleggskontrakter og kontrakter for anskaffelse av teknologi.
 
Advokat Michaelsen rådgivning er typisk knyttet til kontraktsforhandling og kontraktsutforming, kontraktsadministrasjon under prosjekters løpetid og tvisteløsning i sluttoppgjørsfasen. Advokat Terje Lundby Michaelsen har god kjennskap til de sentrale standardkontrakter for bygge- og anleggsarbeider, IKT-leveranser og rådgivning- og konsulentarbeider.
 
Advokat Michaelsen har i tillegg mange års erfaring med rådgivning innen immaterialrettslige disipliner, med hovedvekt på opphavsrett, varemerkerett og markedsføringsrett. Michaelsen gir også til private og offentlige virksomheter med personvernrettslige spørsmål blant annet med utarbeidelse av personvernerklæring, kartlegging av behandlingsgrunnlag, vurdering av personvernkonsekvenser m.v.
 
Advokat Michaelsen prosederer jevnlig for domstolen.

Relevant arbeidserfaring

 
2016 - Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2015 - 2016  Assosiert partner, Kluge Advokatfirma AS
2013 - 2015  Senioradvokat, Kluge Advokatfirma DA
2011 - 2013  Fast advokat, Kluge Advokatfirma DA
2010 - 2011  Dommerfullmektig Oslo tingrett
2006 - 2010  Advokatfullmektig/advokat Kluge Advokatfirma DA
2006 - 2008  Juridisk rådgiver hos Gatejuristen
2006 Forsker, Institutt for Rettsinformatikk, UiO
2004 - 2006 Vitenskapelig assistent Institutt for Rettsinformatikk, UiO
2005  Trainee BA-HR

Relevant utdanning

2006 Cand. Jur, Universitetet i Oslo
2000 Utskrevet befalskurs

Verv

2011 Medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg Oslo Krets
2008 Sensor UiO
2009 Styreleder Per Asplin AS
2008 - 2010 Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern

Publikasjoner

  Lunde, Mestad, Michaelsen: «Markedsføringsloven kommentarutgave», Gyldendal Forlag 2010

Bygrave, Michaelsen: «Governors of Internet» i Bing, Bygrave (ed): «Internet Governance Infrastructure and Institutions», Oxford University Press 2009

«Opphavsrettsavtaler-med særlig sikte på grensen mellom opphavsrettskrenkelser og kontraktsbrudd», publisert http://urn.nb.no/URN:NBN:no-13909, 2006. 

Språk

Engelsk
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingMelding
Henvendelsen gjelder
Personvern
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Kontakt

Telefon: 41 02 02 36
Epost: tlm@mageli.no

Kompetanse

Entrepriserett
EU EØS og konkurranserett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Prosedyre og tvisteløsning
Advokat Terje Lundby Michaelsen er medforfatter til Markedsføringslovens kommentarutgave.