Advokatfirmaet Mageli DA

Advokatfirmaet Mageli DA er et fullservice advokatfirma med kontorer i Hamar, Lillestrøm og Oslo. Våre advokater har bakgrunn fra finansnæringen, offentlig forvaltning, domstolene, departementene og annen forretningsadvokatvirksomhet. Seks av våre advokater har møterett for Høyesterett. 

Vi har store og små oppdrag over hele landet. Vi bistår i saker om fast eiendom,  entreprise, industri, handel,  finans og offentlig forvaltning.  I tillegg har vi oppdrag som gjelder arve- og familierett, skifte, barnevern og straff. 

Advokatfirmaet Mageli har løpende rammeavtaler med flere store offentlige og private aktører, blant annet Statens vegvesen.  I tillegg har vi rammeavtaler med en rekke kommuner. Vi bistår infrastrukturforetakene i forbindelse med eiendomsspørsmål, grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn, og gir kommunene løpende rådgivning innenfor bl.a. plan- og bygningsrett, vann- og avløpsrett, forvaltningsrett, selskapsrett, kontrakts- og entrepriserett og anskaffelsesrett.    
sitat

Innenfor industri, handel og finans bistår vi store og små virksomheter med kontrakter, selskapsrettslige problemstillinger og omorganiseringer, skatt og avgift, arbeidsrett, personvern og immaterialrett, lån, finansiering og restrukturering.

Firmaets ressurser har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre innen alle rettsområder. Vi har flere advokater med møterett for Høyesterett.
 
Vi tilbyr høy faglig kvalitet og redelighet i rådgivningen til våre kunder.   

De fleste av våre tjenester avregnes etter medgått tid. Våre veiledende timesatser varierer fra kr. 2 000 til kr. 4 000 eks. mva. avhengig av blant annet sakstype og hvilke ressurser som benyttes. Hvilken timepris som gjelder for det enkelte oppdraget opplyses ved oppdragets begynnelse.  Salæret beregnes og faktureres i samsvar med våre standard leveringsbetingelser.
 
For enkelte sakstyper vil kostnader til rettshjelp være dekket av kundens egne forsikringer. Vi vil da fakturere kunden, som vil få refundert kostnadene med fradrag av egenandel i samsvar med forsikringspolisen-/vilkårene kunden har.
 
I enkelte saker kan fastpris avtales.

Mer om Mageli

Mennesker

readmore
Firmaets ressurser har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre innen alle rettsområder. Vi har flere advokater med møterett for Høyesterett.
Mennesker

Kompetanse

readmore
Vi har store og små oppdrag over hele landet. Vi bistår i saker om fast eiendom,  entreprise, industri, handel,  finans og offentlig forvaltning. 
Kompetanse

Kontakt oss

readmore
Ta kontakt med en av våre avdelinger for et uforpliktende møte.
Kontakt oss