advokat-mageli
English 
Meny

Om Mageli

om-mageli
Advokatfirmaet Mageli er et fullservice advokatfirma med kontorer i Hamar, Lillestrøm og Oslo. Våre advokater har bakgrunn fra finansnæringen, offentlig forvaltning, domstolene, departementene og annen forretningsadvokatvirksomhet. Tre advokater har tidligere arbeidet ved Regjeringsadvokaten, og seks advokater har møterett for Høyesterett. 
Vi har store og små oppdrag over hele landet. Rådgivningen vår retter seg først og fremst mot energibransjen, eiendom og entreprise, industri, handel og finans samt offentlig sektor. I tillegg har vi en rekke oppdrag som gjelder arve- og familierett, skifte, barnevern og straff.    
 
Advokatfirmaet Mageli har løpende rammeavtaler med blant annet Statens vegvesen, samt avtaler om prosessoppdrag Nye Veier AS. I tillegg har vi rammeavtaler med en rekke kommuner. Vi bistår infrastrukturforetakene i forbindelse med eiendomsspørsmål, grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn, og gir kommunene løpende rådgivning innenfor bl.a. plan- og bygningsrett, vann- og avløpsrett, forvaltningsrett, selskapsrett og anskaffelsesrett.      
 
Innenfor industri, handel og finans bistår vi store og små virksomheter med kontrakter, selskapsrettslige problemstillinger og omorganiseringer, skatt og avgift, arbeidsrett, personvern og immaterialrett, lån, finansiering og restrukturering samt tvisteløsning og prosedyre.
 
Vi er et lite advokatfirma som fokuserer på høy faglig kvalitet og redelighet i rådgivningen til våre kunder.   

De fleste av våre tjenester avregnes etter medgått tid. Våre veiledende timesatser varierer fra kr. 2 000 til kr. 4 000 eks. mva. avhengig av blant annet sakstype og hvilke ressurser som benyttes. Hvilken timepris som gjelder for det enkelte oppdraget opplyses ved oppdragets begynnelse.  Salæret beregnes og faktureres i samsvar med våre standard leveringsbetingelser.
 
For enkelte sakstyper vil kostnader til rettshjelp være dekket av kundens egne forsikringer. Vi vil da fakturere kunden, som vil få refundert kostnadene med fradrag av egenandel i samsvar med forsikringspolisen-/vilkårene kunden har.
 
I enkelte saker kan fastpris avtales.
 
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her