Om Mageli

om-mageli
Advokatfirmaet Mageli er et fullservice advokatfirma med kontorer i Hamar, Lillestrøm og Oslo. Våre 21 advokater har bakgrunn fra finansnæringen, offentlig forvaltning, domstolene, departementene og annen forretningsadvokatvirksomhet. Fire advokater har tidligere arbeidet ved Regjeringsadvokaten, og fem advokater har møterett for Høyesterett. 
Vi har store og små oppdrag over hele landet. Rådgivningen vår retter seg først og fremst mot energibransjen, eiendom og entreprise, industri, handel og finans samt offentlig sektor. I tillegg har vi en rekke oppdrag som gjelder arve- og familierett, skifte, barnevern og straff.    
 
Advokatfirmaet Mageli har løpende rammeavtaler med Statens vegvesen og Statnett SF, samt avtaler om prosessoppdrag med Bane NOR SF og Nye Veier AS. I tillegg har vi rammeavtaler med en rekke kommuner. Vi bistår infrastrukturforetakene i forbindelse med eiendomsspørsmål, grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn, og gir kommunene løpende rådgivning innenfor bl.a. plan- og bygningsrett, vann- og avløpsrett, forvaltningsrett, selskapsrett og anskaffelsesrett.      
 
Innenfor industri, handel og finans bistår vi store og små virksomheter med kontrakter, selskapsrettslige problemstillinger og omorganiseringer, skatt og avgift, arbeidsrett, personvern og immaterialrett, lån, finansiering og restrukturering samt tvisteløsning og prosedyre.
 
Vi er et lite advokatfirma som fokuserer på høy faglig kvalitet og redelighet i rådgivningen til våre kunder.   
 
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingEmne
Henvendelsen gjelder:

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

Ta kontakt med:

Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Birgitte Bie Mørkved
Birgitte Bie Mørkved
Birgitte Bie Mørkved
Birgitte Bie Mørkved
Christian Piene Gundersen
Christian Piene Gundersen
Christian Piene Gundersen
Christian Piene Gundersen
Eirik Spanli
Eirik Spanli
Eirik Spanli
Eirik Spanli
Elin Birketveit
Elin Birketveit
Elin Birketveit
Elin Birketveit
Ellen Johanne Krogrud
Ellen Johanne Krogrud
Ellen Johanne Krogrud
Ellen Johanne Krogrud
Harald Andre Ryen
Harald Andre Ryen
Harald Andre Ryen
Harald Andre Ryen
Harald Nybakk
Harald Nybakk
Harald Nybakk
Harald Nybakk
Heidi Ekrem
Heidi Ekrem
Heidi Ekrem
Heidi Ekrem
Hilde Martinsen
Hilde Martinsen
Hilde Martinsen
Hilde Martinsen
Jens-Henrik Lien
Jens-Henrik Lien
Jens-Henrik Lien
Jens-Henrik Lien
Jon Vinje (H)
Jon Vinje (H)
Jon Vinje (H)
Jon Vinje (H)
Kari Nordheim
Kari Nordheim
Kari Nordheim
Kari Nordheim
Lise Marken Aasterud
Lise Marken Aasterud
Lise Marken Aasterud
Lise Marken Aasterud
Marianne Olssøn (H)
Marianne Olssøn (H)
Marianne Olssøn (H)
Marianne Olssøn (H)
Morten Kokkim (H)
Morten Kokkim (H)
Morten Kokkim (H)
Morten Kokkim (H)
Morten Søvik (H)
Morten Søvik (H)
Morten Søvik (H)
Morten Søvik (H)
Roar Cordes Nilsson
Roar Cordes Nilsson
Roar Cordes Nilsson
Roar Cordes Nilsson
Steinar Mageli (H)
Steinar Mageli (H)
Steinar Mageli (H)
Steinar Mageli (H)
Terje Lundby Michaelsen
Terje Lundby Michaelsen
Terje Lundby Michaelsen
Terje Lundby Michaelsen
Tore Jetmundsen Rindedal
Tore Jetmundsen Rindedal
Tore Jetmundsen Rindedal
Tore Jetmundsen Rindedal
Trude Holmen
Trude Holmen
Trude Holmen
Trude Holmen
Øyvind Erga Skjeseth
Øyvind Erga Skjeseth
Øyvind Erga Skjeseth
Øyvind Erga Skjeseth
Stine Renée Jarslett
Stine Renée Jarslett
Stine Jarslett, advokat, Lillestrøm, plan- og bygningsrett, fast eiendom, ekspropriasjon, kontraktsrett, avtalerett
Stine Renée Jarslett
Stine Renée Jarslett
Stine Jarslett, advokat, Lillestrøm, plan- og bygningsrett, fast eiendom, ekspropriasjon, kontraktsrett, avtalerett