advokat-mageli
English 
Meny

Om Mageli

om-mageli
Advokatfirmaet Mageli er et fullservice advokatfirma med kontorer i Hamar, Lillestrøm og Oslo. Våre advokater har bakgrunn fra finansnæringen, offentlig forvaltning, domstolene, departementene og annen forretningsadvokatvirksomhet. Tre advokater har tidligere arbeidet ved Regjeringsadvokaten, og seks advokater har møterett for Høyesterett. 
Vi har store og små oppdrag over hele landet. Rådgivningen vår retter seg først og fremst mot energibransjen, eiendom og entreprise, industri, handel og finans samt offentlig sektor. I tillegg har vi en rekke oppdrag som gjelder arve- og familierett, skifte, barnevern og straff.    
 
Advokatfirmaet Mageli har løpende rammeavtaler med blant annet Statens vegvesen, samt avtaler om prosessoppdrag med Bane NOR SF og Nye Veier AS. I tillegg har vi rammeavtaler med en rekke kommuner. Vi bistår infrastrukturforetakene i forbindelse med eiendomsspørsmål, grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn, og gir kommunene løpende rådgivning innenfor bl.a. plan- og bygningsrett, vann- og avløpsrett, forvaltningsrett, selskapsrett og anskaffelsesrett.      
 
Innenfor industri, handel og finans bistår vi store og små virksomheter med kontrakter, selskapsrettslige problemstillinger og omorganiseringer, skatt og avgift, arbeidsrett, personvern og immaterialrett, lån, finansiering og restrukturering samt tvisteløsning og prosedyre.
 
Vi er et lite advokatfirma som fokuserer på høy faglig kvalitet og redelighet i rådgivningen til våre kunder.   
 
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her