Varslingstjeneste

Varslingstjeneste Advokat Mageli
Arbeidsmiljølovens regler om varsling av kritikkverdige forhold trådte i kraft 1. januar 2007. Etter lovens § 3-6 skal arbeidsgivere, som en del av det systematiske HMS-arbeidet, etablere rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Som det fremgår av lovens forarbeider, kan eksterne instanser, for eksempel advokatkontorer, benyttes som ekstern varslingskanal. Advokatfirmaet Mageli tilbyr offentlige og private foretak en slik varslingstjeneste. Som advokater er vi underlagt lovbestemt taushetsplikt. En ekstern varslingstjeneste for bedriften, sikrer den uavhengighet til arbeidsgiver som kan være en forutsetning for å nå formålene med de nye varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Varsling til Advokatfirmaet Mageli kan skje anonymt hele døgnet ved elektronisk melding via vår hjemmeside.

Advokatfirmaet Mageli tilbyr bistand til å etablere skriftlige interne rutiner for varsling i bedriften, oppfølgning og rådgivning ved mottatte varsler og informasjonskurs for ansatte, både om regelverket og det varslingssystem som etableres. Mageli har også hatt sentrale roller i tilknytning til gransking av kritikkverdige forhold på arbeidsplasser.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon om Advokatfirmaet Magelis varslingstjeneste, kontakt daglig leder Trude Holmen på telefon 478 82 000 eller pr. e-post til th@mageli.no.
Varslingstjeneste
AvdelingEmne
Henvendelsen gjelder:

Dette skjemaet sendes anonymt. Les mer om vår personvernpolicy her.

Ta kontakt med:

Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Birgitte Bie Mørkved
Birgitte Bie Mørkved
Birgitte Bie Mørkved
Birgitte Bie Mørkved
Christian Piene Gundersen
Christian Piene Gundersen
Christian Piene Gundersen
Christian Piene Gundersen
Eirik Spanli
Eirik Spanli
Eirik Spanli
Eirik Spanli
Elin Birketveit
Elin Birketveit
Elin Birketveit
Elin Birketveit
Ellen Johanne Krogrud
Ellen Johanne Krogrud
Ellen Johanne Krogrud
Ellen Johanne Krogrud
Harald Andre Ryen
Harald Andre Ryen
Harald Andre Ryen
Harald Andre Ryen
Harald Nybakk
Harald Nybakk
Harald Nybakk
Harald Nybakk
Heidi Ekrem
Heidi Ekrem
Heidi Ekrem
Heidi Ekrem
Hilde Martinsen
Hilde Martinsen
Hilde Martinsen
Hilde Martinsen
Jens-Henrik Lien
Jens-Henrik Lien
Jens-Henrik Lien
Jens-Henrik Lien
Jon Vinje (H)
Jon Vinje (H)
Jon Vinje (H)
Jon Vinje (H)
Kari Nordheim
Kari Nordheim
Kari Nordheim
Kari Nordheim
Lise Marken Aasterud
Lise Marken Aasterud
Lise Marken Aasterud
Lise Marken Aasterud
Marianne Olssøn (H)
Marianne Olssøn (H)
Marianne Olssøn (H)
Marianne Olssøn (H)
Morten Kokkim (H)
Morten Kokkim (H)
Morten Kokkim (H)
Morten Kokkim (H)
Morten Søvik (H)
Morten Søvik (H)
Morten Søvik (H)
Morten Søvik (H)
Roar Cordes Nilsson
Roar Cordes Nilsson
Roar Cordes Nilsson
Roar Cordes Nilsson
Steinar Mageli (H)
Steinar Mageli (H)
Steinar Mageli (H)
Steinar Mageli (H)
Terje Lundby Michaelsen
Terje Lundby Michaelsen
Terje Lundby Michaelsen
Terje Lundby Michaelsen
Tore Jetmundsen Rindedal
Tore Jetmundsen Rindedal
Tore Jetmundsen Rindedal
Tore Jetmundsen Rindedal
Trude Holmen
Trude Holmen
Trude Holmen
Trude Holmen
Øyvind Erga Skjeseth
Øyvind Erga Skjeseth
Øyvind Erga Skjeseth
Øyvind Erga Skjeseth
Stine Renée Jarslett
Stine Renée Jarslett
Stine Jarslett, advokat, Lillestrøm, plan- og bygningsrett, fast eiendom, ekspropriasjon, kontraktsrett, avtalerett
Stine Renée Jarslett
Stine Renée Jarslett
Stine Jarslett, advokat, Lillestrøm, plan- og bygningsrett, fast eiendom, ekspropriasjon, kontraktsrett, avtalerett