Varslingstjeneste

Varslingstjeneste Advokat Mageli
Arbeidsmiljølovens regler om varsling av kritikkverdige forhold trådte i kraft 1. januar 2007. Etter lovens § 3-6 skal arbeidsgivere, som en del av det systematiske HMS-arbeidet, etablere rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Som det fremgår av lovens forarbeider, kan eksterne instanser, for eksempel advokatkontorer, benyttes som ekstern varslingskanal. Advokatfirmaet Mageli tilbyr offentlige og private foretak en slik varslingstjeneste. Som advokater er vi underlagt lovbestemt taushetsplikt. En ekstern varslingstjeneste for bedriften, sikrer den uavhengighet til arbeidsgiver som kan være en forutsetning for å nå formålene med de nye varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Varsling til Advokatfirmaet Mageli kan skje anonymt hele døgnet ved elektronisk melding via vår hjemmeside.

Advokatfirmaet Mageli tilbyr bistand til å etablere skriftlige interne rutiner for varsling i bedriften, oppfølgning og rådgivning ved mottatte varsler og informasjonskurs for ansatte, både om regelverket og det varslingssystem som etableres. Mageli har også hatt sentrale roller i tilknytning til gransking av kritikkverdige forhold på arbeidsplasser.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon om Advokatfirmaet Magelis varslingstjeneste, kontakt daglig leder Trude Holmen på telefon 478 82 000 eller pr. e-post til th@mageli.no.
Varslingstjeneste
Dette skjemaet sendes anonymt. Les mer om vår personvernpolicy her.