advokat-mageli

Gratis juridisk rådgivning til virksomheter i Koronakrisen

21.09.2020
3549-5129%20web
Hamarregionen tilbyr virksomheter i regionen, som får utfordringer som følge Koronakrisen, gratis juridisk rådgivning , og Advokatfirmaet Mageli ANS bidrar som ett av flere advokatfirmaer i ordningen.
Ordningen retter seg mot små og mellomstore bedrifter i
-          Hamar
-          Stange
-          Ringsaker
-          Løten
 
Hva omfatter hjelpen?
Ordningen er finansiert av kommunene, som har innvilget penger til å finansiere rådgivning hos advokat. Etter en enkel søknadsprosess  til Hamarregionen innvilges det inntil 10 timer.
 
Formålet med ordningen er å bidra til å hjelpe næringslivet til å takle krisen best mulig. Det oppstår mange spørsmål som følge av situasjonen, og kompetent veiledning kan bidra til å finne de gode løsningene. Vi kan for eksempel tilby bistand knyttet til arbeidsrett (permitteringer, oppsigelser, spørsmål om statens “koronapakker”), selskapsrett (for eksempel styrets oppgaver og ansvar når likviditeten svikter) , kontraktsrett, entreprisesrett ( f eks. spørsmål vedr. fristutstettelser og/eller krav på tilleggsvederlag, tilpasning av nye kontrakter mv.) , husleierett, forsikringsrett, spørsmål som gjelder insovnes og konkurs m.v.
 
I tillegg til at det innvilges advokattimer, vil det bli avholdt flere webinarer knyttet til aktuelle temaer innen jus og regnskap. Det anbefales å følge de webinarene som er relevante for din bedrift, der er det anledning til å stille spørsmål til advokatene.

Hamarregionen har laget denne informasjonssiden: 
https://www.hamarregionen.net/aktuelt/2020/04/15/gratis-radgivningstiltak-for-naeringslivet-i-hamarregionen/

Hvordan få innvilget advokattimer rådgivning?
Dersom du ønsker å motta advokatbistand under ordningen kan du søke her: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42465E417143425C467340

Du kan også kontakte  en av våre advokater direkte for veiledning:
Heidi Ekrem, epost: he@mageli.no, mobil 97605336
Trude Holmen, e-post: th@mageli.no, mobil 970 73 966 

Relaterte nyheter

3549-5129%20web
Gratis juridisk rådgivning til virksomheter i Koronakrisen
21.09.2020
Harald%20Nybakk
Harald Nybakk trer inn i pensjonistenes rekker
31.08.2020
3549-4664%20web
Ny dom i kommuners adgang til å stille rekkefølgekrav ved utbygging
12.06.2020
Rune%20Myhre%20Nilsen
Ny advokat i Mageli
26.05.2020