Luftfart

Våre advokater har betydelig ekspertise innen luftfart og transportområdet. De gir løpende bistand og råd ved kommersielle, finansielle og regulatoriske spørsmål til norske og internasjonale aktører innen luftfartsindustrien, slik som flyselskaper, banker, finansinstitusjoner og forsikringsselskaper. 


Vår kompetanse og rådgivning

 • Kontrakter ved kjøp og salg av luftfartøy
 • Bistand ved finansiering av luftfartøy (lån/leasing)
 • Registrering og pantsettelse av luftfartøy
 • Registrering og søk i registeret under Cape Town konvensjonen
 • Leieavtaler (wet leasing/dry leasing)
 • Vedlikeholdsavtaler
 • Kjøp og salg av virksomheter innenfor bransjen
 • Søknader om lisenser og konsesjoner
 • Eierskap
 • Tvister om kommersielle kontrakter
 • Tvister om lisenser og konsesjoner
 • Forsikringstvister 
 

Vi har et stort internasjonalt nettverk innen luftfart

Våre advokater har bistått og samarbeider jevnlig med aktører på alle kontinenter. Herunder de største flyprodusentene som Boeing, Airbus, Leonardo og Sikorsky. Videre har vi et stort nettverk av internasjonale advokatfirmaer og større aktører innenfor finansiering knyttet til luftfart.
 
Advokatfirmaet Mageli er medlem av European Air Law Association (EALA).

Advokatfirmaet Mageli er registrert som Professional User Entity (PUE) i «International Registry of Mobile Assets» (det internasjonale registeret for registrering av fly og sikkerhetsrettigheter).

Vår partner advokat Roar Cordes Nilsson sitter som medlem i Nordic Contact Group (NCG) til Aviation Working Group (AWG) som er et internasjonalt nettverk beskrevet som «a not-for-profit legal entity comprised of major aircraft manufacturers, financiers and lessors that contribute to the policies, laws and regulations concerning aircraft leasing and financing throughout the world”.

Roar Cordes Nilsson

Roar Cordes Nilsson

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
+47 90 04 29 02
rcn@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Roar Cordes Nilsson
Roar Cordes Nilsson
Advokat - partner
Roar Cordes Nilsson