Roar Cordes Nilsson

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-5994
Advokat Roar Cordes Nilsson har arbeidet 7 år innen bank og forsikring i tillegg til 18 år innen annen advokatvirksomhet, hvor hovedarbeidsfeltet har vært kontraktsrett og selskapsrett. Advokat Nilsson har blant annet meget høye kvalifikasjoner innen engelskspråklig kontraktsarbeid. Han er også en av få norske advokater med ekspertise innen luftfartsområdet. Advokat Nilsson bistår løpende flere luftfartsselskaper med selskapsrett, kontraktsrett (kjøp/salg/utleie/ innleie/vedlikehold osv), i tillegg til spørsmål rundt regulatoriske forhold.
 
Advokat Roar Cordes Nilsson arbeider også med kontrakter relatert til fast eiendom og har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Han har erfaring fra due diligence i store eiendomstransaksjoner, og har bistått med gjennomføring av forhandlinger og oppgjørsfunksjon. 

Relevant arbeidserfaring

2011  Partner, Advokatfirmaet Mageli DA
2010 - 2011 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2003 - 2009  Advokat, Simonsen Advokatfirma DA
2002 - 2003 Ass. Banksjef Den Norske Bank, anskaffelser
1997 - 2002 Advokat, leder juridisk seksjon, Norlandsbanken ASA, avd. Oslo
1996 - 1997  Advokat, Advokatene Aadland, Nilsson & Warpe
1993 - 1996  Advokatfullmektig, Advokat Arne Vadset
1993 Saksbehandler utlånsseksjonen, Vital Forsikring AS

Relevant utdanning

1996 Advokatbevilling
1993 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1993 Spesialfag - Politirett (UiB)
1992 Europeisk Markedsrett (EU-rett) (UiO)

Verv

2007 - 2009 SIMONSEN Advokatfirma DA, styremedlem
2003 -  Pronordica S.A. (spansk DnBNOR-eiet eiendomsselskap), styreleder
2000 - 2007 Helicopter Rental Group AS, styremedlem
2000 - 2007 Heli-Rent AS (svensk luftfartsselskap), styremedlem
2000 - 2005 Freja Finance S.A. (Bank i Luxembourg), styremedlem
1993 - 2003  Fast foreleser i faget Forretningsjuss ved Handelshøyskolen BI
1993 - 1994  Foreleser i faget Europeisk Markedsrett ved Norges Handelshøyskole
2003 -  Medlem av European Air Law Association
2016 -  Medlem av Nordic Contact Group til Aviation Working Group

Publikasjoner

2006 PLC Cross Border Handbooks; Secured Lending cross border

Språk

Skandinavisk, engelsk

Kontakt

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Oslo, Arbeidsrett, Bank og finans, Generell avtale og kontraktsrett, Konkursrett, Luftfart, Næringseiendom, Selskapsrett og transaksjoner
Advokat Roar Cordes Nilsson har vært fast foreleser ved Handelshøyskolen BI i faget «forretningsjus» og ved Norges Handelshøyskole i faget «Europeisk Markedsrett».
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her