Familie, arv og skifte

Familie-, arve- og skifteretten har blitt et sammensatt rettsområde som har utviklet seg i tråd med de sosiale endringene i samfunnet. Vi har et større behov for personlige løsninger som tar hensyn til de endringer vi ser i det tradisjonelle. Dette gjelder både familiemønstre og sammensatte formuesverdier i både innland og utland.

Advokatfirmaet Mageli tilbyr rådgivning innen dette fagområdet basert på bred kompetanse og erfaring. Familie-, arve- og skifteretten er også et område der vi ofte opplever parter som står i krevende konflikter og hvor domstolsbehandling av konkrete spørsmål er helt nødvendig. Vi mener at det viktig å ha stort fokus på å være konfliktdempende i denne prosessen. Disse sakene skal kun omhandle uavklarte spørsmål av faktisk eller juridisk karakter. 
 
Et samlivsbrudd vil i de fleste tilfeller også få betydning for felles barn. I slike tilfeller kan det oppstå spørsmål som kan være vanskelig å håndtere i en sårbar situasjon. Våre advokater har bred erfaring med barnefaglige spørsmål og omfattende erfaring med mekling i denne type saker. I noen tilfeller blir også barnevernstjenesten koblet inn i saker omkring familier og det kan da være behov for veiledning og støtte i en meget krevende prosess. Advokatfirmaet Mageli har advokater som har arbeidet med barnevern i lang tid, både ved å bistå private men også en rekke kommuner som ekstern advokat for barneverntjenesten. Vi har omfattende prosedyreerfaring fra så vel fylkesnemndene som domstolene. 
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her