Eiendom- og entreprise

Advokatfirmaet Mageli har en særlig anerkjent kompetanse innen fast eiendom. Firmaet har gjennom en årrekke bistått store offentlige utbyggere når de erverver rettigheter i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Advokatfirmaet Mageli bistår også på grunneiersiden i alle spørsmål som har med fast eiendom å gjøre, og har gjennom mange år opparbeidet unik bransjekunnskap om forvaltning av fast eiendom. 

Advokatene i Mageli har bred erfaring i å bistå offentlige og private klienter i kommersiell utvikling av fast eiendom. Våre advokater bistår i alle faser av utviklingsløpet, fra finansiering og erverv av fast eiendom, gjennom regulering og forvaltningsmessige sider i et utviklingsprosjekt til gjennomføring og avslutning av bygge- og anleggsentrepriser. Når eiendommen er utviklet bistår vi i forbindelse med avhending eller utleie denne.
 
Et vellykket utviklingsprosjekt krever god tverrfaglig planlegging. Offentligrettslige rammebetingelser, skatte- og avgiftsspørsmål, finansieringsbetingelser og entreprisemodeller må avklares. Våre advokater er spesialister innenfor hvert enkelt felt, og bistår klienter i nøye sammensatte team som kan se helheten i et utviklingsprosjekt.
 
Vår plassering på tre forskjellige kontorsteder gir oss unik innsikt i eiendomsmarkedet på det sentrale Østlandet.
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her