Energi

Advokatfirmaet Mageli har solid kompetanse etter mangeårig bistand til bransjen innenfor energirettens område. Vår kompetanse omfatter vindkraft, vannkraft og fjernvarme.
Vi bistår små og store selskaper i bransjen. Vi bistår i etableringsfasen av kraft- og varmeproduksjon, med eksempelvis konsesjonsspørsmål, grunneieravtaler, rettighetsavklaringer, ekspropriasjon, selskapsavtaler, utbyggingsavtaler og entrepriser. Videre har vi lang erfaring i å bistå de ulike aktørene i de mange særlige avtaler som knytter seg i driftsfasen relatert til produksjon, omsetning og leveranse av energi og fjernvarme. Eksempler på dette er avtaler om anskaffelse av AMS, avtaler mot NordPool, avtaler om bruk og drift av fiberinfrastruktur, avtaler om forvaltning av kraftporteføljer, leveranseavtaler innen strøm og fjernvarme, og kompliserte IKT-kontrakter. Vi bistår energiselskaper i tilsynssaker og tvister, for eksempel erstatningskrav mot nettselskaper, og i saker etter offentlighetsloven.
 
Advokatfirmaet Mageli bistår med løpende rådgivning og kvalitetssikring i tett dialog med våre kunder, vi bistår i de mange prosesser mot regulator, og i saker for domstolene.
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingEmne
Henvendelsen gjelder:

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.