Advokat Mageli hjem
advokat-mageli
English 
Meny

Energi

Advokatfirmaet Mageli har solid kompetanse etter mangeårig bistand til bransjen innenfor energirettens område. Vår kompetanse omfatter vindkraft, vannkraft og fjernvarme.

Vi bistår små og store selskaper i bransjen. Vi bistår i etableringsfasen av kraft- og varmeproduksjon, med eksempelvis konsesjonsspørsmål, grunneieravtaler, rettighetsavklaringer, ekspropriasjon, selskapsavtaler, utbyggingsavtaler og entrepriser. Videre har vi lang erfaring i å bistå de ulike aktørene i de mange særlige avtaler som knytter seg i driftsfasen relatert til produksjon, omsetning og leveranse av energi og fjernvarme. Eksempler på dette er avtaler om anskaffelse av AMS, avtaler mot NordPool, avtaler om bruk og drift av fiberinfrastruktur, avtaler om forvaltning av kraftporteføljer, leveranseavtaler innen strøm og fjernvarme, og kompliserte IKT-kontrakter. Vi bistår energiselskaper i tilsynssaker og tvister, for eksempel erstatningskrav mot nettselskaper, og i saker etter offentlighetsloven.
 
Advokatfirmaet Mageli bistår med løpende rådgivning og kvalitetssikring i tett dialog med våre kunder, vi bistår i de mange prosesser mot regulator, og i saker for domstolene.

Fagområder

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her