Advokat Mageli hjem
advokat-mageli
English 
Meny

Offentlig sektor

Offentlig sektor er viktig for Advokatfirmaet Mageli. Mange av advokatene våre har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, departementene, Sivilombudsmannen og kommunal virksomhet, og en stor andel av virksomheten vår er oppdrag for det offentlige.

Vi har lang erfaring med bistand til offentlige oppdragsgivere innenfor de fleste rettsområder som offentlig virksomhet berøres av. Vi er derfor godt kjent med det regelverket offentlige aktører må forholde seg til og hvordan ulike hensyn, herunder de politiske prosessene, må ivaretas i rådgivningen overfor våre offentlige oppdragsgivere enten saken gjelder ordinær forvaltningsvirksomhet, utøvelse av offentlig eierskap eller i saker av mer kommersiell art. 
 
Vi har for tiden rammeavtaler med ti kommuner på Østlandet. Vår bistand omfatter de aller fleste fagområder offentlige aktører må forholde seg til, blant annet forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, vann og avløpsrett, anskaffelsesrett, saker knyttet til statsstøtte og barnevern for å nevne noe. I tillegg bistår vi det offentlige i saker som knytter seg til blant annet fast eiendomsrettsforhold, arbeidsrett, selskapsrett og entrepriserett samt tvisteløsning og prosedyre.
 
Videre har vi rammeavtaler med statlige infrastrukturforetak som Statens vegvesen, Statnett SF og Bane NOR SF. Vi gir juridisk rådgivning til infrastrukturforetakene i forbindelse med omfattende utbyggingsprosjekter knyttet til vei, jernbane og kraft, særlig innenfor eiendomsspørsmål, grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn.         
 
Advokatfirmaet Mageli er opptatt av å være en effektiv, tilgjengelig og velinformert rådgiver for våre oppdragsgivere innenfor offentlig sektor.  

Fagområder

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her