Offentlig sektor

Offentlig sektor er viktig for Advokatfirmaet Mageli. Mange av advokatene våre har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, departementene, Sivilombudsmannen og kommunal virksomhet, og en stor andel av virksomheten vår er oppdrag for det offentlige.

Vi har lang erfaring med bistand til offentlige oppdragsgivere innenfor de fleste rettsområder som offentlig virksomhet berøres av. Vi er derfor godt kjent med det regelverket offentlige aktører må forholde seg til og hvordan ulike hensyn, herunder de politiske prosessene, må ivaretas i rådgivningen overfor våre offentlige oppdragsgivere enten saken gjelder ordinær forvaltningsvirksomhet, utøvelse av offentlig eierskap eller i saker av mer kommersiell art. 
 
Vi har rammeavtaler med en lang rekke kommuner og fylkeskommuner. Vår bistand omfatter de aller fleste fagområder offentlige aktører må forholde seg til, blant annet forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, vann- og avløpsrett, anskaffelsesrett, saker knyttet til statsstøtte og barnevern, for å nevne noe. I tillegg bistår vi det offentlige i saker som knytter seg til blant annet fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, selskapsrett og entrepriserett samt tvisteløsning og prosedyre.
 
Videre har vi rammeavtaler med statlige infrastrukturforetak. Vi gir juridisk rådgivning til infrastrukturforetakene i forbindelse med omfattende utbyggingsprosjekter knyttet til vei, jernbane og kraft, særlig innenfor eiendomsspørsmål, grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn.         
 
Advokatfirmaet Mageli er opptatt av å være en effektiv, tilgjengelig og velinformert rådgiver for våre oppdragsgivere innenfor offentlig sektor.  
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her