Offentlig sektor

Offentlig sektor er viktig for Advokatfirmaet Mageli. Mange av advokatene våre har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, departementene, Sivilombudsmannen og kommunal virksomhet, og en stor andel av virksomheten vår er oppdrag for det offentlige.
Vi har lang erfaring med bistand til offentlige oppdragsgivere innenfor de fleste rettsområder som offentlig virksomhet berøres av. Vi er derfor godt kjent med det regelverket offentlige aktører må forholde seg til og hvordan ulike hensyn, herunder de politiske prosessene, må ivaretas i rådgivningen overfor våre offentlige oppdragsgivere enten saken gjelder ordinær forvaltningsvirksomhet, utøvelse av offentlig eierskap eller i saker av mer kommersiell art. 
 
Vi har for tiden rammeavtaler med ti kommuner på Østlandet. Vår bistand omfatter de aller fleste fagområder offentlige aktører må forholde seg til, blant annet forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, vann og avløpsrett, anskaffelsesrett, saker knyttet til statsstøtte og barnevern for å nevne noe. I tillegg bistår vi det offentlige i saker som knytter seg til blant annet fast eiendomsrettsforhold, arbeidsrett, selskapsrett og entrepriserett samt tvisteløsning og prosedyre.
 
Videre har vi rammeavtaler med statlige infrastrukturforetak som Statens vegvesen, Statnett SF og Bane NOR SF. Vi gir juridisk rådgivning til infrastrukturforetakene i forbindelse med omfattende utbyggingsprosjekter knyttet til vei, jernbane og kraft, særlig innenfor eiendomsspørsmål, grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn.         
 
Advokatfirmaet Mageli er opptatt av å være en effektiv, tilgjengelig og velinformert rådgiver for våre oppdragsgivere innenfor offentlig sektor.  
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
Avdeling



Emne
Henvendelsen gjelder:

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.