Bank og finans

Advokatfirmaet Mageli bistår banker og låntakere med rådgivning, forhandlinger og prosedyre innen bank- og finansrelaterte rettsområder.

Våre spesialiserte advokater bistår finansinstitusjoner og låntakere i tilknytning til lån, låneavtaler og kreditt, betalingsformidling, pengekravs- og kausjonsrett, panterett og tvangsfullbyrdelse.
 
Flere av firmaets advokater har arbeidet som konsernadvokater i bank, herunder DNB og Nordea.
 

Vi har betydelig kompetanse og erfaring innenfor:

 • Låneavtaler, syndikerte og bilaterale
 • Sikkerheter
 • Garantier
 • Strukturert finansiering
 • Leasing
 • Derivater
 • Oppkjøpsfinansiering
 • Prosjektfinansiering
 • Restruktureringer og insolvens
 • Rådgivning ved verdipapirhandel, kredittopptak og betalingsformidling
 • Kontakt med sektormyndigheter, herunder Finanstilsynet og Børsen
 • Bistand ved gjennomføring og mislighold av kontrakter
 • Bank- og finansrettslige tvister, herunder for domstol og finansklagenemnda

Roar Cordes Nilsson

Roar Cordes Nilsson

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
+47 90 04 29 02
rcn@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Jens-Henrik Lien (H)
Jens-Henrik Lien (H)
Advokat - partner
Jens-Henrik Lien (H)
Roar Cordes Nilsson
Roar Cordes Nilsson
Advokat - partner
Roar Cordes Nilsson
Tore Jetmundsen Rindedal
Tore Jetmundsen Rindedal
Advokat - partner
Tore Jetmundsen Rindedal