advokat-mageli
English 
Meny

Bank og finans

Advokatfirmaet Mageli bistår banker og låntakere med rådgivning, forhandlinger og prosedyre innen bank- og finansrelaterte rettsområder.

Våre spesialiserte advokater bistår finansinstitusjoner og låntakere i tilknytning til lån, låneavtaler og kreditt, betalingsformidling, pengekravs- og kausjonsrett, panterett og tvangsfullbyrdelse.
 
Flere av firmaets advokater har arbeidet som konsernadvokater i bank, herunder DNB og Nordea.
 

Vi har betydelig kompetanse og erfaring innenfor:

 • Låneavtaler, syndikerte og bilaterale
 • Sikkerheter
 • Garantier
 • Strukturert finansiering
 • Leasing
 • Derivater
 • Oppkjøpsfinansiering
 • Prosjektfinansiering
 • Restruktureringer og insolvens
 • Rådgivning ved verdipapirhandel, kredittopptak og betalingsformidling
 • Kontakt med sektormyndigheter, herunder Finanstilsynet og Børsen
 • Bistand ved gjennomføring og mislighold av kontrakter
 • Bank- og finansrettslige tvister, herunder for domstol og finansklagenemnda
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Ta kontakt med:

Jens-Henrik Lien (H)
Jens-Henrik Lien (H)
Advokat - partner
Jens-Henrik Lien (H)
Roar Cordes Nilsson
Roar Cordes Nilsson
Advokat - partner
Roar Cordes Nilsson
Tore Jetmundsen Rindedal
Tore Jetmundsen Rindedal
Advokat - partner
Tore Jetmundsen Rindedal