advokat-mageli
English 
Meny

Jens-Henrik Lien (H)

Advokat - partner

2113-jens-henrik-lien-9755
Advokat Jens-Henrik Lien har variert bakgrunn som advokat, dommerfullmektig og utreder i Høyesterett. Han arbeider for det meste med tvisteløsning, og prosederer jevnlig saker for tingrett og lagmannsrett, i hovedsak innen erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold, bank- og finans og kontraktsrett. Advokat Lien har i 2020 blant annet prosedert Norgeshistoriens største gruppesøksmål gjennom tre rettsinstanser, nå sist i Høyesterett. Advokat Lien har Møterett for  Høyesterett
 
Han har også bred erfaring fra store økonomiske svindelsaker, og de sivilrettslige og strafferettslige spørsmål som oppstår i den forbindelse. Advokat Jens-Henrik Lien har i tillegg lang erfaring fra ulike utredningsoppdrag.  
 
Advokjat Lien er fast forsvarer ved Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett, og prosederer årlig mellom 30 og 40 straffesaker for tingrett og lagmannsrett. Han har de seneste årene i tillegg vært engasjert som privat forsvarer for en rekke personer som har vært mistenkt for brudd på yrkestransportloven ved bruk av mobilapplikasjonen Uber.

Relevant arbeidserfaring

2013  Fast forsvarer i Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett 
2013  Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS 
2012 - 2013  Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS 
2010 - 2012  Konsernadvokat Nordea Bank Norge ASA
2008 – 2010  Utreder i Norges Høyesterett
2006 – 2007 Dommerfullmektig, Follo tingrett
2005 – 2006  Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2003  Advokatbevilling
2001 – 2004  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2000 – 2001  Sekretær for den regjeringsoppnevnte undersøkelseskommisjon etter
2000 – 2000  togulykkene på Rørosbanen 4. januar 2000 og Lillestrøm 5. april 2000.
Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett.

Relevant utdanning

2020
2001    
Møterett for Høyesterett
Cand.jur., Universitetet i Oslo.
2001 Spesialfag ved University of Southampton:
Contract Law
European Law
Behavioral Sciences in Law
Criminal Law
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Kontakt

Telefon: 90 87 47 49
Epost: jhl@mageli.no

Kompetanse

Bank og finans
Entrepriserett
Erstatningsrett
Fast eiendom
Generell avtale og kontraktsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Advokat Lien er fast forsvarer for Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Advokat Lien er medlem i Markedsrådet.