advokat-mageli
English 
Meny

Jens-Henrik Lien (H)

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-5895
Advokat Jens-Henrik Lien har variert bakgrunn som advokat, dommerfullmektig og utreder i Høyesterett. Han arbeider for det meste med tvisteløsning, og prosederer jevnlig saker for tingrett og lagmannsrett, i hovedsak innen fast eiendoms rettsforhold (herunder ekspropriasjonsskjønn), entreprise, erstatningsrett, bank- og finans og generell kontraktsrett. Advokat Lien har blant annet prosedert Norgeshistoriens største gruppesøksmål (DNB-saken) gjennom tre rettsinstanser, sist gjennom seks rettsdager i Høyesterett i 2020. Advokat Lien har møterett for  Høyesterett.
 
Advokat Lien har vært fast forsvarer ved Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett siden 2013, og prosederer årlig mellom 30 og 40 straffesaker for tingrett og lagmannsrett.
 
Lien har sittet som medlem i Markedsrådet siden 2018, og er for perioden 2022-2026 utnevnt som nestleder.
 
Lien er møtende andre varamedlem i styret for Finanstilsynet.

Relevant arbeidserfaring

   
2013  Partner, Advokatfirmaet Mageli DA
2012 - 2013  Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS 
2010 - 2012  Konsernadvokat Nordea Bank Norge ASA
2008 – 2010  Utreder i Norges Høyesterett
2006 – 2007 Dommerfullmektig, Follo tingrett
2005 – 2006  Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2003  Advokatbevilling
2001 – 2004  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2000 – 2001  Sekretær for den regjeringsoppnevnte undersøkelseskommisjon etter
2000 – 2000  togulykkene på Rørosbanen 4. januar 2000 og Lillestrøm 5. april 2000.
Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett.

Relevant utdanning

2020
2001    
Møterett for Høyesterett
Cand.jur., Universitetet i Oslo.
2001 Spesialfag ved University of Southampton:
Contract Law
European Law
Behavioral Sciences in Law
Criminal Law

Verv

2022 - 2026     Finanstilsynet, møtende andre varamedlem i styret 
2022 - 2026 Nestleder i Markedsrådet 
2018 - 2022 Medlem i Markedsrådet 
2013 - d.d.
 
Fast forsvarer i Østre Innlnadet tingrett og Eidsivating lagmannsrett 

Annet

2020 Lien vant sammen med advokat Mageli «Årets juridiske prestasjon» i Finansavisens advokatundersøkelse for arbeidet med gruppesøksmålet mot DNB.  
   
   
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Kontakt

Telefon: 90 87 47 49
Epost: jhl@mageli.no

Kompetanse

Bank og finans
Entrepriserett
Erstatningsrett
Fast eiendom
Generell avtale og kontraktsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Advokat Lien er fast forsvarer for Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Advokat Lien er medlem i Markedsrådet.