Immaterialrett

Immaterielle verdier

I mange tilfeller er en bedrifts viktigste konkurransefortrinn dets immaterielle verdier. Dette kan være patenterte tekniske løsninger, opphavsrettslig beskyttet programvare, egenutviklede metoder/konsepter, varemerker, bedriftshemmeligheter eller knowhow. Et fellestrekk for de fleste rettigheter er at de krever visse tiltak for å nyte beskyttelse mot andres bruk.
 

Advokatfirmaet Mageli bistår med å beskytte dine immaterielle verdier.

Immaterialretten gjelder rettigheter til ting som ikke er fysiske, for eksempel opphavsrett, varemerkerett, patentrett og rett til design. Tradisjonelt inkluderer immaterialretten også reglene om produktetterligning, bedriftshemmeligheter og krav om opptreden i tråd med god forretningsskikk.
 
Våre advokater bistår rettighetshavere i å beskytte disse verdiene. Vi bistår også aktører som ønsker å avklare om deres teknologi trår andre rettighetshaver for nær.
 

Typiske oppdrag som våre advokater har innenfor immaterialretten, er:

  • Registrering av rettigheter slik som patentrett og varemerkerett
  • Vurdering av opphavsrett
  • Forfølging av inngrep i rettigheter
  • Vurdering av eksisterende rettigheter for å sikre lovlighet (freedom to operate)
  • Utforming av avtaler som angår immaterielle rettigheter

Eirik Spanli

Eirik Spanli

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
41 21 92 41
es@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Eirik Spanli
Eirik Spanli
Advokat - partner
Eirik Spanli
Trude Holmen
Trude Holmen
Advokat - partner
Trude Holmen