Trude Holmen

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-5824
Advokat Trude Homen har sitt faglige tyngdepunkt innen offentlige anskaffelser og kontraktsrett, herunder entreprise og IKT-kontrakter. Hun har siden 2003 jobbet med ulike anskaffelsesrettslige problemstillinger, og bistått med alt fra utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag til klagebehandling og tvisteløsning både innen klassisk forskrift og forsyningsforskriften.
 
Advokat Homen har forøvrig tung kontraktsrettslig kompetanse. Hun har inngående kunnskap om en rekke standardkontrakter, blant annet NS-kontraktene, SSA- kontraktene og ulike kontrakter for levering og montering av elektromekanisk utstyr, som AKB 88, NL/NLM og KOLEMO/KOLEMini.
 
Advokat Holmen har jobbet mye med kvalitetssikring av kontrakter i større bygge- og anleggsprosjekter og har bistått i en rekke kontraktstolkningstvister og sluttoppgjørstvister. Advokat Holmen er en ettertraktet foredragsholder og holder jevnlig kurs og foredrag innen kontraktsrett, kontraktsadministrasjon og offentlige anskaffelser.

Relevant arbeidserfaring

2014 - Daglig leder, Advokatfirmaet Mageli DA
2012 -  Partner, Advokatfirmaet Mageli DA
2010 - 2012  Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2008 – 2010  Dommerfullmektig Hedmarken tingrett
2005 – 2008 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2003 – 2005 Advokatfullmektig, Mageli & Co Advokatfirma ANS
2002 – 2003  Konsulent Hedmark Skattefogdkontor

Relevant utdanning

2005 Advokatbevilling
2002 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Annet

2007 Karnov - medforfatter ny tvistelov

Kontakt

Telefon: 97 07 39 66
Epost: th@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Energirett, Entrepriserett, Erstatningsrett, EU EØS og konkurranserett, Generell avtale og kontraktsrett, Immaterialrett, Offentlige anskaffelser, Prosedyre og tvisteløsning
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her