Odelsrett

Vi har bred erfaring innen odelsrett

Når en landbrukseiendom skifter eier, f. eks. ved salg eller ved dødsfall, gir odelsloven slektninger i en bestemt rekkefølge fortrinnsrett til å overta eiendommen. Odelsretten har sterke tradisjoner i Norge.
 
Bestemmelsene i odelsloven kan fremstå som kompliserte. Det vil ofte være gunstig å avklare de odelsrettslige spørsmålene før en eiendom selges eller overdras.
 
Våre advokater bistår jevnlig klienter med rådgivning og tvisteløsning innen odelsrett, og har opparbeidet en bred erfaring og god kunnskap om rettsområdet.
 

Våre advokater kan bistå blant annet med:

  • Avklare om en eiendom er odlingsjord
  • Kartlegge odelsrekkefølgen
  • Gjennomføre odelsløsningssak, herunder odels- og åsetestakster
  • Spørsmål om odelsmisbruk
  • Fraskrivelse av odel
  • Innhente odelstakst

Øyvind Erga Skjeseth

Øyvind Erga Skjeseth

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
93 02 41 25
osk@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Advokat - partner
Ada Cathrine Høst Mytting
Eirik Spanli
Eirik Spanli
Advokat - partner
Eirik Spanli
Marianne Olssøn (H)
Marianne Olssøn (H)
Advokat - partner
Marianne Olssøn (H)
Steinar Mageli (H)
Steinar Mageli (H)
Advokat - partner
Steinar Mageli (H)
Øyvind Erga Skjeseth
Øyvind Erga Skjeseth
Advokat - partner
Øyvind Erga Skjeseth