advokat-mageli
English 
Meny

Odelsrett

Vi har bred erfaring innen odelsrett.

Når en landbrukseiendom skifter eier, f.eks. ved salg eller ved dødsfall, gir odelsloven slektninger i en bestemt rekkefølge fortrinnsrett til å overta eiendommen. Odelsretten har sterke tradisjoner i Norge.
 
Bestemmelsene i odelsloven kan fremstå som kompliserte. Det vil ofte være gunstig å avklare de odelsrettslige spørsmålene før en eiendom selges eller overdras.
 
Våre advokater bistår jevnlig klienter med rådgivning og tvisteløsning innen odelsrett, og har opparbeidet en bred erfaring og god kunnskap om rettsområdet.
 

Våre advokater kan bistå blant annet med:

  • Avklare om en eiendom er odlingsjord
  • Kartlegge odelsrekkefølgen
  • Gjennomføre odelsløsningssak, herunder odels- og åsetestakster
  • Spørsmål om odelsmisbruk
  • Fraskrivelse av odel
  • Innhente odelstakst
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Ta kontakt med:

Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Advokat - partner
Ada Cathrine Høst Mytting
Christian Piene Gundersen
Christian Piene Gundersen
Advokat - partner
Christian Piene Gundersen
Eirik Spanli
Eirik Spanli
Advokat - partner
Eirik Spanli
Marianne Olssøn (H)
Marianne Olssøn (H)
Advokat - partner
Marianne Olssøn (H)
Steinar Mageli (H)
Steinar Mageli (H)
Advokat - partner
Steinar Mageli (H)
Øyvind Erga Skjeseth
Øyvind Erga Skjeseth
Advokat - partner
Øyvind Erga Skjeseth