Steinar Mageli (H)

Advokat - partner

2113-steinar-mageli-9847
Advokat Steinar Mageli har arbeidet som advokat i snart 30 år, med omfattende erfaring fra både privat og offentlig virksomhet. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 1994. Advokat Mageli var i en rekke år ansatt hos Regjeringsadvokaten hvor han arbeidet opp mot det offentlige; dvs. stat og statlige selskaper og direktorater.
 
I privat virksomhet har advokat Mageli i det vesentlige arbeidet for det offentlige, stat og kommune og statlige og kommunalt eide selskaper. Advokat Mageli har bred erfaring i å prosedere saker for alle rettsinstanser, også Høyesterett. 
 

Relevant arbeidserfaring

1997- 
1989 – 1997 
1987 – 1989
1986 – 1987 
Advokat / partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
Advokat, Regjeringsadvokatembetet
Dommerfullmektig
Konsulent, Industridepartementet

Relevant utdanning

1985 
1994
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
Møterett for Høyesterett

Annet

Steinar Mageli er bidragsyter til Gyldendal Rettsdata og er ellers brukt som foredragsholder på kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter (JUS).