Steinar Mageli (H)

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-5830
Advokat Steinar Mageli har omfattende erfaring fra både privat og offentlig virksomhet. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 1994. Advokat Mageli var i en rekke år ansatt hos Regjeringsadvokaten hvor han arbeidet opp mot det offentlige; dvs. stat og statlige selskaper og direktorater.
 
I privat virksomhet har advokat Mageli i det vesentlige arbeidet for det offentlige, stat og kommune og statlige og kommunalt eide selskaper. Advokat Mageli har bred erfaring i å prosedere saker for alle rettsinstanser, også Høyesterett. 

Relevant arbeidserfaring

1997 Advokat / partner, Advokatfirmaet Mageli DA
1989 – 1997  Advokat, Regjeringsadvokatembetet
1987 – 1989 Dommerfullmektig
1986 – 1987  Konsulent, Industridepartementet

Relevant utdanning

1985 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1994 Møterett for Høyesterett

Annet

  Steinar Mageli er bidragsyter til Gyldendal Rettsdata og er ellers brukt som foredragsholder på kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter (JUS).
2020  Mageli vant sammen med advokat Lien «Årets juridiske prestasjon» i Finansavisens advokatundersøkelse for arbeidet med gruppesøksmålet mot DNB.  

Kontakt

Telefon: 918 51 719
Epost: sm@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Energirett, Erstatningsrett, Fast eiendom, Forvaltningsrett, Odelsrett, Plan og bygningsrett, Prosedyre og tvisteløsning, Skjønn og ekspropriasjon
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her