Personvern

Om fagområdet

Personvernretten handler om dine og mine rettigheter til å råde over opplysninger om oss selv. Reglene til beskyttelse av personvern angår flere enn man kanskje er klar over. De aller fleste virksomheter behandler personopplysninger, og er underlagt personopplysningslovens omfattende vilkår og plikter for slik behandling.
 
Personvernregelverket (herunder GDPR) medfører forpliktelser for virksomheter som behandler personopplysninger og utvidede rettigheter for den registrert.
 
Våre advokater gir råd til virksomheter og enkeltpersoner om bruk av personopplysninger, herunder hvordan virksomheten må tilpasse seg personvernregelverket.

 

Vår bistand

Personopplysninger har blitt en global handelsvare. Muligheten for å forutsi adferd er viktig for eksempel for å kunne tilby skreddersydd markedsføring av produkter og tjenester.
 
Personopplysninger og sammenstilling og analyse av slike kan være av betydelig kommersiell verdi for virksomheter. Forutsetningen for at opplysningene skal ha verdi er at innhenting og videre bruk av disse er lovlig.
 
Virksomheters muligheter til å bruke personopplysninger avveies mot den registrertes rett til selv å råde over opplysninger om seg. Våre advokater gir praktiske og målrettede råd i dette spenningsfeltet, slik at virksomheter lovlig kan utnytte potensialet som ligger i å kjenne aktuelle og potensielle kunder.

 

Våre advokater gir råd om blant annet følgende:

  • Etablering og kontroll av lovlig behandlingsgrunnlag, herunder utforming av samtykkeerklæringer
  • Ivaretakelse av grunnkrav til behandling av personopplysninger
  • Utøvelse av den registrertes rettigheter
  • Kontroll og overvåkning i arbeidslivet, herunder innsyn i e-post, logger m.v.
  • Inngåelse av databehandleravtaler
  • Utforming av personvernerklæring
  • Tilpasning til personvernregelverket
  • Utlevering av personopplysninger og overføring til usikre tredjeland, herunder utlevering 

Harald Andre Ryen

Harald Andre Ryen

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
90 01 29 19
hry@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Harald Andre Ryen
Harald Andre Ryen
Advokat - partner
Harald Andre Ryen