Harald Andre Ryen

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-6037
Advokat Harald André Ryen har inngående kunnskap om arbeidsrett, helse-, miljø og sikkerhet (HMS), pensjon og generell forvaltningsrett. Han har lang erfaring fra Arbeidsdepartementet, der han arbeidet med arbeidsrett, HMS, EU/EØS-rett og generell forvaltningsrett. Advokat Ryen har internasjonal erfaring fra arbeidsrettsområdet gjennom deltakelse i EU/EØS- og FN-organer samt gjennom bistand til internasjonale virksomheter og arbeid med arbeidsinnvandring.
 
I Advokatfirmaet Mageli arbeider advokat Ryen først og fremst med arbeidsrettslige spørsmål, og bistår både private- og offentlige virksomheter. Han har særlig erfaring og kompetanse innenfor omstilling, virksomhetsoverdragelse og transaksjoner, individuell- og kollektiv arbeidsrett samt pensjon. Advokat Ryen bistår også en rekke kommuner innenfor forvaltningsrett og helse- og omsorgsrett.
 
Advokat Harald André Ryen har også omfattende erfaring med å bistå virksomheter i energisektoren hovedsakelig kraftprodusenter og nettselskaper. Bistanden har omfattet alle deler av virksomheten med vekt på konsesjonsbehandling, vannkraft og fjernvarme, oppfølging av rammevilkår og kravene til nettselskap.

Relevant arbeidserfaring

2011  Partner, Advokatfirmaet Mageli DA
2010 - 2011 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2008 - 2009  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Mageli ANS
2004 - 2008  Avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AMS)
1999 - 2004  Underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet (AMS)
1996 - 1999  Byråsjef i Kommunal- og regionaldepartementet (AMS)
1995  Praktikant i EU kommisjonen i Brussel, januar - april
1992 - 1996 Konsulent/førstekonsulent i Kommunal- og arbeidsdepartementet
1989  Lensmannsbetjent ved Nittedal lensmannskontor

Relevant utdanning

1992 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Annet

  Erfaren foredragsholder
Styremedlem i Elveparken 1 Boligsameie
Varamedlem i den statlige Bedriftsdemokratinemnda
Veileder og sensor i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo

Språk

Norsk og engelsk

Kontakt

Telefon: 90 01 29 19
Epost: hry@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Arbeidsrett, Energirett, EU EØS og konkurranserett, Generell avtale og kontraktsrett, Personvern, Familie, arv og skifte, Offentlig sektor
Advokat Harald André Ryen er en meget erfaren og mye brukt arbeidsrettsadvokat.
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her