Forvaltningsrett

Vi har et av Norges sterkeste fagmiljøer innen forvaltningsrett. 

Våre advokater har bakgrunn fra bl.a. Regjeringsadvokaten, som kommuneadvokat og fra Sivilombudet. Dette gir våre advokater meget bred erfaring ved avgjørelser fattet av både kommuner, fylkeskommuner, statsforvalteren, direktorater og departementer.
 
Advokatfirmaet Mageli kan bistår med tvisteløsning på alle sentrale områder innen offentlig rett.
 
Vi har bred erfaring med å rådgi og bistå i store kontraktsforhandlinger på vegne av offentlige organer og selskaper.
 

Våre advokater kan bistå blant annet med:

  • Saksbehandling
  • Sakens opplysning
  • Habilitetsspørsmål
  • Enkeltvedtak
  • Omgjøringskompetanse
  • Usaklig forskjellsbehandling
  • Innsyn og klage
  • Offentlighetsloven
  • Gyldighet av forvaltningsmyndighet
  • Erstatning for ugyldige vedtak

Stine Renée Jarslett

Stine Renée Jarslett

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
97 08 41 10
srj@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Advokat - partner
Ada Cathrine Høst Mytting
Birgitte Bie Mørkved (H)
Birgitte Bie Mørkved (H)
Advokat - partner
Birgitte Bie Mørkved (H)
Christian Piene Gundersen
Christian Piene Gundersen
Advokat - partner
Christian Piene Gundersen
Eirik Spanli
Eirik Spanli
Advokat - partner
Eirik Spanli
Kristian Jåtog Trygstad
Kristian Jåtog Trygstad
Advokat - partner
Kristian Jåtog Trygstad
Marianne Olssøn (H)
Marianne Olssøn (H)
Advokat - partner
Marianne Olssøn (H)
Steinar Mageli (H)
Steinar Mageli (H)
Advokat - partner
Steinar Mageli (H)
Stine Renée Jarslett
Stine Renée Jarslett
Advokat - partner
Stine Renée Jarslett
Sveinung Lystrup Thesen
Sveinung Lystrup Thesen
Advokatfullmektig
Sveinung Lystrup Thesen