Sveinung Lystrup Thesen

Advokatfullmektig

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-5937
Advokatfullmektig Sveinung Lystrup Thesen kommer fra stillingen som eiendomssjef i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS på Svalbard. I sitt lange virke innen juss og ledelse i flere roller for Store Norske har han jobbet med anskaffelser/kontraktsrett, tvisteløsning, miljørett, konsekvensutredninger, kulturminner, grunneiendomsforvaltning og utvikling av bolig- og næringseiendom. Han har bred erfaring med å jobbe opp mot næringsliv, kommune, statlige etater og departementer, både innen kommersielle saker, samfunnsutvikling og statlige, strategiske spørsmål.
 
Tidligere har advokatfullmektig Lystrup Thesen jobbet med rettshjelp i felt for Flyktninghjelpen i Afghanistan, han har arbeidet som tolk og oversetter i russisk for Sysselmesteren på Svalbard og jobbet et år ved Norges ambassade i Moskva. 
 

Relevant arbeidserfaring

Relevant arbeidserfaring
2023                    Advokatfirmaet Mageli DA, advokatfullmektig
2007 - 2023        Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, flere stillinger innen
                             juss og ledelse
2006 - 2007        Flyktninghjelpen, trainee rettshjelp
2005 - 2006        Sysselmesteren for Svalbard, rådgiver tolk/oversetter i russisk
2004                    Wikborg Rein Advokatfirma AS, trainee
 

Relevant utdanning

2004                     Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
2004                     Juridiske spesialfag, Statsuniversitetet i Moskva
1997                     Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste, Russisk A-kurs
     

Språk

Norsk, engelsk, russisk, spansk og skandinaviske språk

Kontakt

Telefon: 414 14 589
Epost: slt@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Fast eiendom, Forvaltningsrett, Generell avtale og kontraktsrett, Næringseiendom, Eiendom- og entreprise, Offentlig sektor
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her