advokat-mageli
English 
Meny

Skatte og avgiftsrett

Regelverket for skatt og avgift er i stadig endring

Skatte- og avgiftsregelverket er komplisert og er i stadig endring. Samtidig utgjør skatt og avgift en betydelig kostnad for bedrifter og eiere, og konsekvensene av å trå feil kan være vesentlige. Det kan lønne seg å søke råd i tide.


Mageli har spisskompetanse på skatt og avgift

Advokatene i vår avdeling for skatt og avgift har spesialkompetanse på fagområdet og bistår alle typer aktører, og innenfor alle områder av skatte- og avgiftsretten.
 
Våre advokater har lang erfaring med å prosedere skattesaker for domstolene, herunder en rekke prinsippsaker for Høyesterett. Våre skatteadvokater har bakgrunn fra Skatteetaten, Finansdepartementets skattelovavdeling og Regjeringsadvokaten.


Kompetansen vår omfatter alle former for skatt og avgift, blant annet:

 • Selskapsskatt og personskatt, herunder utlandsbeskatning
 • Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon, særlig knyttet til fast eiendom.
 • Eiendomsskatt
 • Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift
 • Særskatteregimer som jord- og skogbruksbeskatning, petroleumsbeskatning rederibeskatning mv. 


Eksempler på hva vi bistår med:

 • Løpende skatte- og avgiftsrådgivning.
 • Skatt og avgift ved transaksjoner som kjøp, salg, fisjoner, fusjoner, generasjonsskifte, nedleggelse av virksomhet og ved transaksjoner mellom selskap og aksjonær
 • Strukturering og restrukturering av virksomheter, herunder valg og endring av organisasjonsform
 • Bistand ved bokettersyn og annen kontroll fra Skatteetaten
 • Utarbeide endringsmelding til skattefastsettelsen og klage til Skatteklagenemnda på vedtak om endring av skattefastsettelsen
 • Skatt og avgift ved arbeid eller virksomhet i utlandet, herunder lemping av norsk skatt i henhold til skatteavtaler og interne regler
 • Skatt og avgift ved flytting til utlandet, herunder skattemessig emigrasjon og endring av skattemessig bosted etter skatteavtale
 • Skatt og avgift ved engasjering av utenlandske oppdragstakere eller arbeidstakere i Norge
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Ta kontakt med:

Eirik Spanli
Eirik Spanli
Advokat - partner
Eirik Spanli
Jon Vinje (H)
Jon Vinje (H)
Advokat - partner
Jon Vinje (H)