Jon Vinje (H)

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-6920
Advokat Jon Vinje har bakgrunn fra Finansdepartementets Skattelovavdeling. Han har arbeidet som advokat siden 1990, først hos Regjeringsadvokaten og siden 1998 i privat advokatvirksomhet. Advokat Vinje har omfattende prosedyreerfaring og har møterett for Høyesterett siden 2001.
 
Advokat Jon Vinje har omfattende skatte- og avgiftsrettslig erfaring fra sin tid i Finansdepartementet hvor han arbeidet med utarbeidelse av nye skatteregler og prinsipielle fortolkningsuttalelser. Han har også som privatpraktiserende advokat hatt sitt hovedvirke innenfor skatte- og avgiftsrett, og prosedert en rekke saker for både private klienter og det offentlige.
 
Advokat Vinje har også bred erfaring innenfor selskaps- og regnskapsrett som et naturlig supplement til skatte- og avgiftsretten. Han har bistått i en rekke store transaksjoner, både ved salg av aksjer og ved salg av virksomhet som sådan (innmatssalg), særlig innenfor fast eiendom og virksomheter innen vannkraftsproduksjon, men også innen andre virksomhetsområder.
 
Advokat Vinje har god økonomiforståelse og har i sin yrkeskarriere arbeidet sammen med både sosial- og bedriftsøkonomer, herunder statsautoriserte revisorer. Dette gjelder både i forbindelse med verdsettelser av bedrifter og granskingsoppdrag, f.eks. i forbindelse med konkurs.

Relevant arbeidserfaring

2014  Advokat/partner Advokatfirmaet Mageli DA
1998 - 2014  Advokat/partner, Advokatfirmaet Selmer DA
1994 - 1998  Advokat, Regjeringsadvokaten
1992 - 1994  Direktør/seksjonsleder, Finansdepartementets skattelovavdeling
1990 - 1992 Advokat, Regjeringsadvokaten
1985 - 1990  Konsulent, Finansdepartementets skattelovavdeling

Relevant utdanning

2001  Møterett for Høyesterett
1988 - 1988 Bedriftsøkonomisk Institutt Fag: Økonomistyring - Årsregnskap
1988 - 1988  Bedriftsøkonomisk Institutt Fag: Skatteøkonomi
1980 - 1985 Universitetet i Oslo Grad: Cand. Jur.

Annet

1988  Publikasjoner:
Aksjeselskapsbeskatning type; Bok Medforfatter (E): F. Zimmer, M. Aarbakke m.fl.
Bok om ulike sider ved beskatning av aksjeselskaper. Vinjes bidrag gjaldt skattespørsmål ved fusjon

Kontakt

Telefon: 95 23 24 73
Epost: jv@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Erstatningsrett, Prosedyre og tvisteløsning, Selskapsrett og transaksjoner, Skatte og avgiftsrett
Advokat Jon Vinje har over 30 års erfaring innen skatteområdet og er høyt rangert i Chambers og Legal 500.
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her