advokat-mageli

Jon Vinje (H)

Advokat (H) - partner

2671-jon-vinje-2544
Advokat Jon Vinje har bakgrunn fra Finansdepartementets Skattelovavdeling. Han har arbeidet som advokat siden 1990, først hos Regjeringsadvokaten og siden 1998 i privat advokatvirksomhet. Advokat Vinje har omfattende prosedyreerfaring og har møterett for Høyesterett siden 2001.
 
Advokat Jon Vinje har omfattende skatte- og avgiftsrettslig erfaring fra sin tid i Finansdepartementet hvor han arbeidet med utarbeidelse av nye skatteregler og prinsipielle fortolkningsuttalelser. Han har også som privatpraktiserende advokat hatt sitt hovedvirke innenfor skatte- og avgiftsrett, og prosedert en rekke saker for både private klienter og det offentlige.
 
Advokat Vinje har også bred erfaring innenfor selskaps- og regnskapsrett som et naturlig supplement til skatte- og avgiftsretten. Han har bistått i en rekke store transaksjoner, både ved salg av aksjer og ved salg av virksomhet som sådan (innmatssalg), særlig innenfor fast eiendom og virksomheter innen vannkraftsproduksjon, men også innen andre virksomhetsområder.
 
Advokat Vinje har god økonomiforståelse og har i sin yrkeskarriere arbeidet sammen med både sosial- og bedriftsøkonomer, herunder statsautoriserte revisorer. Dette gjelder både i forbindelse med verdsettelser av bedrifter og granskingsoppdrag, f.eks. i forbindelse med konkurs.

Relevant arbeidserfaring

2014 -
1998 - 2014 
1994 - 1998 
1992 - 1994 
1990 - 1992 
1985 - 1990 
Advokat/partner Advokatfirmaet Mageli ANS
Advokat/partner, Advokatfirmaet Selmer DA
Advokat, Regjeringsadvokaten
Direktør/seksjonsleder, Finansdepartementets skattelovavdeling
Advokat, Regjeringsadvokaten
Konsulent, Finansdepartementets skattelovavdeling

Relevant utdanning

2001 
1988 - 1988 
1988 - 1988 
1980 - 1985 
Møterett for Høyesterett
Bedriftsøkonomisk Institutt Fag: Økonomistyring - Årsregnskap
Bedriftsøkonomisk Institutt Fag: Skatteøkonomi
Universitetet i Oslo Grad: Cand. Jur.

Annet

1988 
Publikasjoner:
Aksjeselskapsbeskatning type; Bok Medforfatter (E): F. Zimmer, M. Aarbakke m.fl.
Bok om ulike sider ved beskatning av aksjeselskaper. Vinjes bidrag gjaldt skattespørsmål ved fusjon
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingMelding
Henvendelsen gjelder
Personvern
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Kontakt

Telefon: 95 23 24 73
Epost: jv@mageli.no
Advokat Jon Vinje har over 30 års erfaring innen skatteområdet og er høyt rangert i Chambers og Legal 500.