Strafferett

Vi har bred erfaring med straffesaker

Advokatfirmaet Mageli har bred erfaring innen strafferett og prosederer ukentlig straffesaker for domstolene. Vi kan bistå under etterforskning av straffbare forhold, i avhør, i fengslingsmøter, i tilståelsessaker, alminnelige hovedforhandlinger og ankesaker.
 
Våre advokater har erfaring innenfor store, komplekse straffesaker, herunder økonomisk kriminalitet.
 
I tillegg til offentlige oppnevnelser, blir Advokatfirmaet Mageli også brukt regelmessig av privatpersoner og firmaer som ønsker strafferettslig rådgivning. 

 

Bistanden vår

Vi påtar oss regelmessig forsvareroppdrag i relasjon til:
  • Straffesaker for tingrett og lagmannsrett
  • Førerkortbeslag
  • Besøksforbud
  • Tilrettelagte avhør av barn
  • Politiavhør

Jens-Henrik Lien (H)

Jens-Henrik Lien (H)

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
90 87 47 49
jhl@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Advokat - partner
Ada Cathrine Høst Mytting
Jens-Henrik Lien (H)
Jens-Henrik Lien (H)
Advokat - partner
Jens-Henrik Lien (H)