Erstatningsrett

Advokatfirmaet Mageli er et tvisteløsningsfirma som regelmessig gir råd og prosederer i store og små erstatningssaker. Våre advokater har erfaring med å føre erstatningssaker, herunder som gruppesøksmål. 


Vurderer du å fremme et erstatningskrav? Vi kan hjelpe deg med følgende:

  • Gi deg en vurdering av sterke og svake sider i saken
  • Strukturere informasjonen i saken
  • Gi deg råd om innhenting av tilleggsinformasjon
  • Vurdere om du – i din situasjon – bør fremme erstatningskravet for domstolene   
 

Har noen fremmet et erstatningskrav mot deg?

Dersom noen fremmer et erstatningskrav mot deg, kan vi hjelpe deg med å analysere svake og sterke sider i motpartens krav, hvilke motargumenter du kan fremsette og hvilken informasjon du bør fremskaffe. Vi kan gi deg et råd med hensyn til om du bør godta kravet helt eller delvis, eller om du vil være tjent med å la saken gå til rettslig avklaring for domstolene.
 

Vi håndterer alle typer erstatningssaker

Vi har utført og utfører oppdrag knyttet til erstatningsrett for store offentlige aktører, store private aktører og privatpersoner. Erstatningssakene gjelder tvistebeløp fra noen tusen kroner til mange hundre millioner kroner, og gjelder blant annet:
  • Styreansvar
  • Krav mot det offentlige
  • Kontraktsbrudd
  • Tings- og formuesskade
  • Profesjonsansvar 
 

Aktuelle oppdrag

Advokatfirmaet Mageli var fra 2015-2020 prosessfullmektig for andelseierne i tre verdipapirfond i Norgeshistoriens største gruppesøksmål. Våre advokater prosederte saken gjennom tre rettsinstanser, senest over 6 rettsdager i Høyesterett i januar 2020. Andelseierne vant frem med sine krav fullt ut, og våre advokater mottok pris for «årets juridiske prestasjon» i Finansavisens advokatkåring. 

Morten Kokkim (H)

Morten Kokkim (H)

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
97 71 21 89
mk@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Jens-Henrik Lien (H)
Jens-Henrik Lien (H)
Advokat - partner
Jens-Henrik Lien (H)
Jon Vinje (H)
Jon Vinje (H)
Advokat - partner
Jon Vinje (H)
Morten Kokkim (H)
Morten Kokkim (H)
Advokat - partner
Morten Kokkim (H)
Rune Myhre Nilsen
Rune Myhre Nilsen
Advokat - partner
Rune Myhre Nilsen
Steinar Mageli (H)
Steinar Mageli (H)
Advokat - partner
Steinar Mageli (H)
Tore Jetmundsen Rindedal
Tore Jetmundsen Rindedal
Advokat - partner
Tore Jetmundsen Rindedal
Trude Holmen
Trude Holmen
Advokat - partner
Trude Holmen