Morten Kokkim (H)

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-6051
Advokat Morten Kokkim arbeider mye med fast eiendoms rettsforhold, herunder skjønn- og ekspropriasjon. Videre har han god erfaring og kompetanse innenfor plan- og bygningsrett og offentlig rett. Han har også omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre innenfor områder som kontraktsrett, tingsrett og forvaltningsrett, og har møterett for Høyesterett. Advokat Kokkim bistår både offentlige og private virksomheter.

Relevant arbeidserfaring

2009  Partner, Advokatfirmaet Mageli DA
2006 - 2009  Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2005 - 2006 Advokat, kommuneadvokaten i Halden
2001 - 2005 Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Selmer DA, Oslo
1997 - 2001  Konsulent/førstekonsulent/rådgiver i Fiskeridepartementet

Relevant utdanning

2014 Møterett for Høyesterett
1997 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo (UiO)
1992 Grunnfag i statsvitenskap, UiO
1991 Grunnfag i historie, Universitetet i Bergen
1989 Luftforsvarets befalsskole i Stavern

Annet

2020 -  Styreleder i Lillestrøm Sparebank
2017 - Styreleder i Lillestrøm Sportsklubb (LSK)
2012 - 2016 Leder av kontrollutvalget i Lillestrøm Sparebank
2003 - 2005  Medlem av fagutvalget Fangst- og fiskerirett i Juristenes Utdanningssenter
2002 - 2005  Fast juridisk spalte i magasinet Norsk Fiskeoppdrett

Kontakt

Telefon: 97 71 21 89
Epost: mk@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Entrepriserett, Erstatningsrett, Generell avtale og kontraktsrett, Offentlige anskaffelser, Plan og bygningsrett, Prosedyre og tvisteløsning, Skjønn og ekspropriasjon
Advokat Morten Kokkim er en allsidig og erfaren advokat med særlig kompetanse innen tvisteløsning og prosedyre.
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her