Fast eiendom

Advokatfirmaet Mageli er et av Norges ledende advokatfirmaer innen rettsområdet fast eiendoms rettsforhold.

Våre advokater bistår både staten, kommuner og private i ulike saker knyttet til fast eiendom. Vi tilbyr bred og inngående erfaring, både ved forhandlinger og ved tvist.  
 
Advokatfirmaet Magelis advokater kan bistå på et hvert trinn av en sak innenfor fast eiendomsrett. Vi kan gi gode og helhetlige løsninger med vår spisskompetanse på dette området, og bistår klienter over hele landet.
 

Vi kan bistå i saker innen:

 • Avhendingssaker
 • Kjøp og salg av eiendom
 • Leie
 • Nabolov
 • Plan- og bygningsrett
 • Tomtefeste
 • Tingsrett
 • Jordskifte
 • Servitutter og bruksrettigheter
 • Ekspropriasjon
 • Rådighetsbegrensninger
 • Forurensningssaker
 • Vann- og avløp
 • Reindriftsrett
 • EMKs bestemmelser om retten til eiendom

Birgitte Bie Mørkved (H)

Birgitte Bie Mørkved (H)

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
92 68 11 88
bbm@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Advokat - partner
Ada Cathrine Høst Mytting
Birgitte Bie Mørkved (H)
Birgitte Bie Mørkved (H)
Advokat - partner
Birgitte Bie Mørkved (H)
Christian Piene Gundersen
Christian Piene Gundersen
Advokat - partner
Christian Piene Gundersen
Eirik Spanli
Eirik Spanli
Advokat - partner
Eirik Spanli
Jens-Henrik Lien (H)
Jens-Henrik Lien (H)
Advokat - partner
Jens-Henrik Lien (H)
Lise Marken Aasterud
Lise Marken Aasterud
Advokat - partner
Lise Marken Aasterud
Marianne Olssøn (H)
Marianne Olssøn (H)
Advokat - partner
Marianne Olssøn (H)
Rune Myhre Nilsen
Rune Myhre Nilsen
Advokat - partner
Rune Myhre Nilsen
Steinar Mageli (H)
Steinar Mageli (H)
Advokat - partner
Steinar Mageli (H)
Stine Renée Jarslett
Stine Renée Jarslett
Advokat - partner
Stine Renée Jarslett
Sveinung Lystrup Thesen
Sveinung Lystrup Thesen
Advokatfullmektig
Sveinung Lystrup Thesen
Tore Jetmundsen Rindedal
Tore Jetmundsen Rindedal
Advokat - partner
Tore Jetmundsen Rindedal
Øyvind Erga Skjeseth
Øyvind Erga Skjeseth
Advokat - partner
Øyvind Erga Skjeseth