Stian Storsveen

Advokat

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-5923
Advokat Stian Storsveen kommer fra stillingen som prosjektleder hos veg – og anleggsentreprenøren Anlegg Øst Entreprenør AS. Han har flere års praktisk erfaring som prosjektleder for ulike infrastrukturprosjekter innen veg, jernbane og anlegg. Han har jobbet opp mot de største byggherrene i landet, herunder Statens vegvesen, Bane Nor og Nye Veier. Han har gjennom en praktisk tilnærming til faget opparbeidet seg god kompetanse omkring entrepriserettslige problemstillinger og generell kontraktsrett.
Foruten arbeidet som prosjektleder har han arbeidet med offentlige anskaffelser, og har dermed god kunnskap omkring anskaffelsesregelverket.
Advokat Stian Storsveen arbeider bredt, og bistår i saker på flere ulike rettsområder.
Storsveen har skrevet masteroppgave innen entrepriserett, med tittel «Vederlagsrisikoen for uforutsette forhold i fastprisavtaler: Analysert med utgangspunkt i NS 8407»

Relevant arbeidserfaring

2024 - d.d.      Advokatfirmaet Mageli DA, advokat
2021 - 2024   Advokatfirmaet Mageli DA, advokatfullmektig
2017 - 2021   Anlegg Øst Entreprenør AS, prosjektleder
2014 - 2017   Anlegg Øst Entreprenør AS, prosjektingeniør 

Relevant utdanning

2024 Advokatbevilling
2021 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2014 Bachelor Ingeniørfag maskin, Høgskolen i Gjøvik
 

Språk

Norsk, engelsk

Kontakt

Telefon: 97535675
Epost: sst@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Hamar, Entrepriserett, Fast eiendom, Generell avtale og kontraktsrett, Eiendom- og entreprise, Offentlig sektor
Advokat Storsveen har skrevet masteroppgave innen entrepriserett, med tittel «Vederlagsrisikoen for uforutsette forhold i fastprisavtaler: Analysert med utgangspunkt i NS 8407»
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her