Rune Myhre Nilsen

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-6878
Advokat Rune Myhre Nilsen kommer fra stilling som dommerfullmektig i Hedmarken tingrett, og har jobbet i Advokatfirmaet CLP i Oslo. Advokat Nilsen har erfaring innen fast eiendom, herunder generell tingsrett, jordskifte og tomtefeste. Han bistår også i saker knyttet til erstatningsrett, kontraktsrett og entrepriserett, samt offentlige anskaffelser. Nilsen har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre. 
Nilsen har skrevet masteroppgave innen entrepriserett, med titte «Entreprenørens krav på vederlagsjustering for plunder og heft : Særlig om forholdet til forseringskrav»
 

Relevant arbeidserfaring

2023               Advokatfirmaet Mageli DA, partner
2020 - 2022   Advokatfirmaet Mageli DA, advokat
2018 - 2020   Hedmarken tingrett, Dommerfullmektig
2017 - 2018   Advokatfirmaet CLP DA, fast advokat 
2013 - 2016   Advokatfirmaet CLP DA, Advokatfullmektig
2012               Traineeopphold i ulike advokatfirmaer i Oslo 
 

Relevant utdanning

2008 - 2012   Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 

Språk

Norsk, engelsk

Kontakt

Telefon: 94839053
Epost: rmn@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Hamar, Entrepriserett, Erstatningsrett, Fast eiendom, Generell avtale og kontraktsrett, Prosedyre og tvisteløsning, Eiendom- og entreprise
Nilsen har skrevet masteroppgave innen entrepriserett, med titte «Entreprenørens krav på vederlagsjustering for plunder og heft : Særlig om forholdet til forseringskrav»
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her