Lise Marken Aasterud

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-5899
Advokat Lise Marken Aasterud har arbeidet som advokat siden 2003, og arbeider hovedsakelig med konkurs, generell forretningsjus og fast eiendoms rettsforhold. Hun bistår i tillegg jevnlig med arve- og familierettslige spørsmål, herunder skifte av ektefellebo og dødsbo samt i barnefordelingssaker. Aasterud er fast bostyrer for Østre Innlandet tingrett og har bistått i prosesser knyttet til restrukturering og gjeldsforhandlinger.
 
Advokat Aasterud har bistått private og næringsdrivende huseiere, utleiere og leietakere i en rekke tvister knyttet til kjøp av eiendom, håndverkertjenester, nabotvister og husleieavtaler.

Advokat Aasterud arbeider også mye med spørsmål knyttet til begrensede rettigheter i fast eiendom, sikkerhetsstillelser og tinglysning. Hun har omfattende erfaring med tomtefesteavtaler og har bistår både festere og bortfestere i spørsmål knyttet til regulering av festeavgift, innløsning og forlengelse. Advokat Aasterud har bevilling til å foreta eiendomsmeglingsoppdrag og bistår jevnlig med oppdrag som oppgjørsadvokat.
 

Relevant arbeidserfaring

2015  Partner, Advokatfirmaet Mageli DA
2009 - 2015  Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2006 - 2008  Dommerfullmektig, Øvre Romerike tingrett
2003 - 2006  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Kvale & co, Oslo
2001 - 2003  Traineeopphold i studietiden hos advokatfirmaene PwC, Wikborg, BA-HR, Simonsen Føyen
2002   Arbeidsgruppeleder Universitetet i Bergen

Relevant utdanning

2008 Advokatbevilling
2003  Selskapsrett (etterutdanning)
2002 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen
2001 Spesialfag Humboldt Universität zu Berlin

Verv

  Styremedlem Totens Sparebank 
Bobestyreroppdrag fra Østre Innlandet tingrett

Språk

Engelsk og tysk

Kontakt

Telefon: 97 59 01 94
Epost: lma@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Hamar, Arv og familie, Fast eiendom, Generell avtale og kontraktsrett, Konkursrett, Næringseiendom, Selskapsrett og transaksjoner, Energi, Industri, handel, finans, Familie, arv og skifte, Eiendom- og entreprise
Advokat Lise Marken Aasterud har bred erfaring innenfor fast eiendom og har holdt en rekke foredrag om tomtefeste. Hun er også fast bostyrer i konkurs ved Østre Innlandet tingrett.
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her