Eirik Spanli

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-6065
Advokat Eirik Spanli har bred erfaring som advokat og jobber mye med saker innen fast eiendom, forvaltningsrett, skatt og avgift, varemerkerett, markedsføringsrett, arbeidsrett, samt generell avtale- og kontraktsrett. Han bistår både privatpersoner, offentlige og næringsdrivende klienter, og har god erfaring med tvisteløsning og forhandlinger, herunder jevnlige prosessoppdrag ved domstolene. Spanli tar også oppdrag innen odelsrett, samt arv og skifte.
 
Fra tidligere har advokat Spanli mange års erfaring som jurist i Skatteetaten. Han har dermed opparbeidet seg spesialkompetanse innen skatt og avgift, herunder internasjonal personbeskatning, merverdiavgift og innen forvaltningsrett.  Fra Skatteetaten har Spanli også opparbeidet seg betydelig kompetanse innen kontroll- og tilsynsvirksomhet, og han bistår jevnlig næringsdrivende klienter som gjennomgår bokettersyn eller andre former for tilsyn og kontroll fra ulike offentlige etater, eller som har fått tilbakekalt tillatelser, samt offentlige etater som har behov for kvalitetssikring av sine prosedyrer eller avgjørelser.

Fra studiene har advokat Spanli spesialisering innen skatte- og avgiftsrett og selskapsrett.

Relevant arbeidserfaring

2023  Partner, Advokatfirmaet Mageli DA
2019 - 2022 Advokat, Advokatfirmaet Mageli DA
2017 - 2019 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Mageli ANS
2011 - 2017 Seniorskattejurist/skattejurist, Skatt sør - Larvik
2009 - 2011 Skattejurist, Skatt øst - Lillestrøm
2006 Trainee, Ness & Co Advokatfirma DA
2005 Oppgaveretter og kollokvieveileder ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Relevant utdanning

2019 Advokatbevilling
2003-2008 Master i rettsvitenskap

Språk

Norsk, engelsk

Kontakt

Telefon: 41 21 92 41
Epost: es@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Arbeidsrett, Fast eiendom, Forvaltningsrett, Generell avtale og kontraktsrett, Immaterialrett, Odelsrett, Prosedyre og tvisteløsning, Skatte og avgiftsrett, Familie, arv og skifte, Eiendom- og entreprise
Advokat Eirik Spanli har holdt en rekke kurs og foredrag i sin jobb for Skatteetaten, både internt og eksternt.
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her