Christian Piene Gundersen

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-6897
Advokat Christian Piene Gundersen har fast eiendom som sitt hovedfelt. Han har omfattende erfaring i å bistå både offentlige og private aktører på dette feltet. Dette omfatter blant annet regulering og utvikling av eiendommer, tillatelser etter plan- og bygningsloven, ekspropriasjon og spørsmål knyttet til konsesjon.
 
Advokat Gundersen arbeider også jevnlig med tomtefeste, husleie, jordlov, forurensningslov, borettslag og eierseksjonssameier, alminnelig tingsrett samt kommunalrett og alminnelig forvaltningsrett. I tillegg har han blant annet arbeidet med disse rettsområdene i 7 år som seniorrådgiver for Sivilombudsmannen. Advokat Christian Piene Gundersen har også bakgrunn fra Justisdepartementets lovavdeling og Miljøstiftelsen Bellona.
 
Advokat Gundersen har i en årrekke vært sensor i en rekke ulike fag ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er også en hyppig benyttet foredragsholder innen emnene forvaltningsrett og plan- og bygningsrett.

Relevant arbeidserfaring

2016  Partner, Advokatfirmaet Mageli DA
2011 - 2015  Advokat, Advokatfirmaet Ræder
2004 - 2011  Seniorrådgiver, Sivilombudsmannen
2000 - 2004  Advokatfullmektig/advokat, Kluge advokatfirma
1999 - 2000  Juridisk rådgiver, Miljøstiftelsen Bellona
1999  Førstekonsulent, Justisdepartementets Lovavdeling

Relevant utdanning

1998 Cand. Jur. Universitetet i Oslo

Annet

2005- 
Sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Erfaren foredragsholder

Språk

Norsk, engelsk

Kontakt

Telefon: 94 19 95 19
Epost: cpg@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Fast eiendom, Forvaltningsrett, Plan og bygningsrett, Skjønn og ekspropriasjon, Eiendom- og entreprise, Offentlig sektor, Christian Piene Gundersen
Advokat Christian Piene Gundersen har erfaring med regulerings- og byggesaker over hele landet.
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her