advokat-mageli

Christian Piene Gundersen

Advokat - partner

3199-christian-piene-gundersen-7648-2
Advokat Christian Piene Gundersen har fast eiendom som sitt hovedfelt. Han har omfattende erfaring i å bistå både offentlige og private aktører på dette feltet. Dette omfatter blant annet regulering og utvikling av eiendommer, tillatelser etter plan- og bygningsloven, ekspropriasjon og spørsmål knyttet til konsesjon.
 
Advokat Gundersen arbeider også jevnlig med tomtefeste, husleie, jordlov, forurensningslov, borettslag og eierseksjonssameier, alminnelig tingsrett samt kommunalrett og alminnelig forvaltningsrett. I tillegg har han blant annet arbeidet med disse rettsområdene i 7 år som seniorrådgiver for Sivilombudsmannen. Advokat Christian Piene Gundersen har også bakgrunn fra Justisdepartementets lovavdeling og Miljøstiftelsen Bellona.
 
Advokat Gundersen har i en årrekke vært sensor i en rekke ulike fag ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er også en hyppig benyttet foredragsholder innen emnene forvaltningsrett og plan- og bygningsrett.
 

Relevant arbeidserfaring

2016 - 
2011 - 2015 
2004 - 2011 
2000 - 2004 
1999 - 2000 
1999 
Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
Advokat, Advokatfirmaet Ræder
Seniorrådgiver, Sivilombudsmannen
Advokatfullmektig/advokat, Kluge advokatfirma
Juridisk rådgiver, Miljøstiftelsen Bellona
Førstekonsulent, Justisdepartementets Lovavdeling

Relevant utdanning

1998
Cand. Jur. Universitetet i Oslo

Annet

2005- 
Sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Erfaren foredragsholder

Språk

Norsk, engelsk
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingMelding
Henvendelsen gjelder
Personvern
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Kontakt

Telefon: 94 19 95 19
Epost: cpg@mageli.no
Advokat Christian Piene Gundersen har erfaring med regulerings- og byggesaker over hele landet.