Christian Piene Gundersen

Advokat - partner

3199-christian-piene-gundersen-7648-2
Advokat Christian Piene Gundersen har fast eiendom som sitt hovedfelt. Han har omfattende erfaring i å bistå både offentlige og private aktører på dette feltet. Dette omfatter blant annet regulering og utvikling av eiendommer, tillatelser etter plan- og bygningsloven, ekspropriasjon og spørsmål knyttet til konsesjon.
 
Advokat Gundersen arbeider også jevnlig med tomtefeste, husleie, jordlov, forurensningslov, borettslag og eierseksjonssameier, alminnelig tingsrett samt kommunalrett og alminnelig forvaltningsrett. I tillegg har han blant annet arbeidet med disse rettsområdene i 7 år som seniorrådgiver for Sivilombudsmannen. Advokat Christian Piene Gundersen har også bakgrunn fra Justisdepartementets lovavdeling og Miljøstiftelsen Bellona.
 
Advokat Gundersen har i en årrekke vært sensor i en rekke ulike fag ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er også en hyppig benyttet foredragsholder innen emnene forvaltningsrett og plan- og bygningsrett.
 

Relevant arbeidserfaring

2016 - 
2011 - 2015 
2004 - 2011 
2000 - 2004 
1999 - 2000 
1999 
Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
Advokat, Advokatfirmaet Ræder
Seniorrådgiver, Sivilombudsmannen
Advokatfullmektig/advokat, Kluge advokatfirma
Juridisk rådgiver, Miljøstiftelsen Bellona
Førstekonsulent, Justisdepartementets Lovavdeling

Relevant utdanning

1998
Cand. Jur. Universitetet i Oslo

Annet

2005- 
Sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Erfaren foredragsholder

Språk

Norsk, engelsk

Kontakt

Telefon: 94 19 95 19
Epost: cpg@mageli.no
Advokat Christian Piene Gundersen har erfaring med regulerings- og byggesaker over hele landet.