Strafferett

Vi har bred erfaring med straffesaker

Advokatfirmaet Mageli har bred erfaring innen strafferett og prosederer ukentlig straffesaker for domstolene. Vi kan bistå under etterforskning av straffbare forhold, i avhør, i fengslingsmøter, i tilståelsessaker, alminnelige hovedforhandlinger og ankesaker.
 
Advokat Jens-Henrik Lien er fast forsvarer ved Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett, og mottar derfor regelmessig forsvareroppdrag. Advokatene Ada Cathrine Høst Mytting, Tore Jetmundsen Rindedal og Ellen Johanne Krogrud prosederer også regelmessig straffesaker for domstolene.
 
Våre advokater har erfaring innenfor store, komplekse straffesaker, herunder økonomisk kriminalitet.
 
I tillegg til offentlige oppnevnelser, blir Advokatfirmaet Mageli også brukt regelmessig av privatpersoner og firmaer som ønsker strafferettslig rådgivning. Vårt firma har blant annet vært forsvarer i over 100 straffesaker mot sjåfører tilknyttet Uber.


Bistanden vår

Vi påtar oss regelmessig forsvareroppdrag i relasjon til:
  • Straffesaker for tingrett og lagmannsrett
  • Førerkortbeslag
  • Besøksforbud
  • Tilrettelagte avhør av barn
  • Politiavhør
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingEmne
Henvendelsen gjelder:

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

Ta kontakt med: