advokat-mageli
Norwegian (Bokmål) 
Menu

Lindesnes kommune fikk medhold i saker om prestisjeprosjekt

03.05.2023
Lindesnes
Advokatfirmaet Mageli ved Christian Piene Gundersen og Kristian Jåtog Trygstad har bistått Lindesnes kommune i en prosess om helsehus og omsorgssenter i kommunen. Dette er et stort og ambisiøst prosjekt med en forventet kontraktsverdi på ca én milliard kroner og med store miljøambisjoner.
Advokatfirmaet Mageli ved Christian Piene Gundersen og Kristian Jåtog Trygstad har bistått Lindesnes kommune i en prosess om helsehus og omsorgssenter i kommunen. Dette er et stort og ambisiøst prosjekt med en forventet kontraktsverdi på ca én milliard kroner og med store miljøambisjoner.
 
Etter å ha gjennomført en konkurranse hvor fire leverandører deltok, konkluderte kommunen med at Skanska hadde levert det beste tilbudet. Vi har bistått kommunen med å håndtere klager fra de tre leverandørene som ikke nådde fram. To av leverandørene valgte også å gå til domstolen med begjæringer om midlertidig forføyning for å stanse kontraktsinngåelsen. Leverandørene hevdet blant annet at kommunen måtte avlyse konkurransen fordi konkurransegrunnlaget var ulovlig uklart, at det var vesentlige avvik i Skanskas tilbud slik at kommunen var forpliktet til å avvise dette tilbudet, og at kommunen hadde evaluert de konkurrerende tilbudene feil.
 
Vi bisto også kommunen i disse to sakene. I slutten av mars konkluderte Agder tingrett med at den ene begjæringen om midlertidig forføyning ikke førte frem. Nå har tingretten også konkludert med at den andre begjæringen ikke førte frem. I begge sakene var retten uenig med saksøkerne i at konkurransen var gjennomført i strid med anskaffelsesregelverket.
 
Vi er glade for at vi kunne hjelpe Lindesnes kommune med å komme videre på veien mot nytt helsehus og omsorgssenter, og vi ønsker kommunen og Skanska lykke til med et spennende prosjekt.
 
Lindesnes kommunes grundigere omtale av sakene kan leses her Lindesnes kommune

* Foto er hentet fra hjemmesiden til Lindesnes kommune

Relaterte nyheter

Lindesnes
Lindesnes kommune fikk medhold i saker om prestisjeprosjekt
03.05.2023
Kokkim%20i%20H%C3%B8yesterett
Høyesterett
31.03.2023
Advokatwatch
En femtedel av de 100 største advokatfirmaene har kvinnelig toppsjef. Advokatfirmaet Mageli sin toppsjef er Trude Holmen!
14.03.2023
_MG_8113
Høyesterett har den 22. desember 2022 avsagt kjennelse om det nye Regjeringskvartalet.
04.01.2023