Advokatfirmaet Mageli er et fullservice advokatfirma med kontorer i Hamar, Lillestrøm og Oslo. Våre advokater har bakgrunn fra finansnæringen, offentlig forvaltning, domstolene, departementene og annen forretningsadvokatvirksomhet. Seks av våre advokater har møterett for Høyesterett.
Sveinung

Ny advokatfullmektig

04.09.2023
Det er en glede å meddele at Sveinung Lystrup Thesen i dag begynner som advokatfullmektig i Mageli
2113%20Marianne%20Olss%C3%B8n-0003

Vår advokat Marianne Olssøn oppnevnt i nytt utvalg

30.08.2023
Vår partner og advokat Marianne Olssøn er oppnevnt i utvalget som skal utrede kapitalstruktur mv. i sparebanksektoren
Flom

ERSTATNING FOR FLOMSKADER ETTER «HANS»

11.08.2023
Ekstremværet «Hans» har forårsaket flom og store ødeleggelser mange steder i Sør-Norge. Det oppstår, og har oppstått, store materielle skader som nå må rettes opp og erstattes. Vi vil i denne artikkelen informere om de to erstatningsordningene som vi har i Norge for naturskader.
Vår rådgivning og bistand retter seg mot  eiendom og entreprise, industri, handel, finans, offentlig sektor samt energibransjen. I tillegg har vi en rekke oppdrag som gjelder arve- og familierett, skifte, barnevern og straff.