Advokat Mageli hjem
advokat-mageli
Meny

Nye partnere

11.01.2019
Nye%20partnere%2001012019-2
Presentasjon av våre nye partnere, Stine Renée Bergli Jarslett og Ada Cathrine Høst Mytting
Det er med glede at vi kan presentere to nye partnere i vårt firma fra og med nyttår. Advokat Stine Renée Bergli Jarslett trer inn som partner ved vårt Lillestrømkontor og advokat Ada Cathrine Høst Mytting trer inn som partner ved vårt Hamarkontor.

 

Jarslett har lang og bred erfaring innen fast eiendom og forretningsjuridisk. Hun kommer fra konsernjuridisk i Bane NOR SF og har blant annet bistått i store prosjekter som IC-prosjektet og Ringeriksbanen. Herunder arbeid med plan- og bygningsrettslige og ekspropriasjonsrettslige problemstillinger og tilgrensende tema som miljørett, tingsrett/naborett, forvaltningsrett og jernbaneregulatoriske forhold. Jarslett har bistått i en rekke sentrale saker vedrørende jernbaneloven § 10 som gjelder byggeforbud langs jernbanen. Hun har utarbeidet standardvilkår for dispensasjon og var med å initiere endringen av bestemmelsen som trådte i kraft 1. januar 2017 av stor praktisk betydning for jernbanen. I tillegg har Jarslett erfaring fra Sivilombudsmannen og domstolen.

 

Høst Mytting kommer fra interne rekker og har vært ansatt hos Advokatfirmaet Mageli siden 2012. Før dette var hun dommerfullmektig og kst. tingrettsdommer ved Hedmarken tingrett og før det igjen var hun advokat i Oslo. Hun har lang og bred erfaring som advokat på privatrettens område, med hovedfokus på konflikthåndtering på barne-, familie-, arv- og skifterettens områder. Høst Mytting har bred prosedyreerfaring innen sine områder og bistår både private og offentlige klienter.

Relaterte nyheter

Mageli%20morgen
Velkommen til digital kurskveld
18.11.2021
Stian
Ny advokatfullmektig
10.08.2021
Kriatian
Undersøkelseskommisjon etter hendelse i Trandumskogen
29.06.2021
Chambers
Chambers Europe 2021
18.03.2021