Advokat Mageli hjem
advokat-mageli
Meny

Markedsføringsloven med kommentarer

24.06.2019
Markedsf%C3%B8ringsloven%20med%20kommentarer%2C%203_%20utgave
Vår advokat Terje Lundby Michaelsen er medforfatter i ny utgave av Markedsføringsloven med kommentarer
Vår advokat Terje Lundby Michaelsen er medforfatter i 3. utgave av Markedsføringsloven med kommentarersammen med Tore Lunde. Boken gis ut av Gyldendal https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Kommentarutgaver/Markedsfoeringsloven-med-kommentarer2

Markedsføringsloven med kommentarer inneholder omfattende merknader til og analyser av markedsføringslovens bestemmelser. Loven gir viktige bestemmelser om forbrukerbeskyttelse, blant annet vern mot urimelig handelspraksis, herunder villedende og aggressiv markedsføring.

Andre sentrale regler gjelder vern mot urimelig handelspraksis overfor barn og kontroll med urimelige avtalevilkår. I tillegg inneholder loven bestemmelser om næringsdrivendes opptreden overfor hverandre. Bestemmelsene utgjør viktige rammevilkår for næringsdrivendes aktiviteter i markedet.

Markedsføringsloven med kommentarer foreligger nå i tredje utgave, og gir en oppdatert og betydelig utvidet framstilling av reglene om markedsføring i lys av rettsutviklingen siden forrige utgave. Boken er et nødvendig verktøy for alle som arbeider med markedsføringsrett i praksis.

 

Relaterte nyheter

Mageli%20morgen
Velkommen til digital kurskveld
18.11.2021
Stian
Ny advokatfullmektig
10.08.2021
Kriatian
Undersøkelseskommisjon etter hendelse i Trandumskogen
29.06.2021
Chambers
Chambers Europe 2021
18.03.2021