advokat-mageli

Forbrukerrådet v/Mageli vant over DNB i Høyesterett!

28.02.2020
DNB-saken%2021_1-28_1_2020_6
Vi gratulerer 180 000 andelseiere og Forbrukere med resultatet i norgeshistoriens største gruppesøksmål.
Våre advokater Jens-Henrik Lien og Steinar Mageli har representert Forbrukerrådet og andelseierne.

 

Spørsmålet i saken har vært om DNBs forvaltning av tre verdipapirfond har vært utøvd i strid med avtalen med andelseierne, og om det dermed foreligger en mangel ved fondsforvaltningen som gir andelseierne rett til prisavslag i forvaltningshonoraret.

 

Andelseierne vant frem med krav om prisavslag i Borgarting lagmannsrett i juni 2019. DNB anket lagmannsrettens avgjørelse, og anken ble behandlet over seks dager i Høyesterett i januar i år.

 

Dommen fra Høyesterett ble avsagt i dag. Høyesterett forkaster anken fra DNB. Lagmannsrettens dom blir med det stående og Forbrukerrådet og 180 000 andelseiere har vunnet frem i saken mot DNB.

Relaterte nyheter

3549-5129%20web
Gratis juridisk rådgivning til virksomheter i Koronakrisen
27.04.2020
3849%20Kristian%20sh-49975%20FERDIG%20web
Offentlige kontrakter – aktuelle tema
24.03.2020
3549-4692%20web
Advokat/advokatfullmektig
13.03.2020
3549-4757%20web
Korona tiltak
13.03.2020