Advokat Mageli hjem
advokat-mageli
Meny

Endringer i aksjelovene

29.05.2018
nyhet3
Nå kan også advokater og autoriserte regnskapsførere bekrefte aksjeinnskudd som er gjort opp i penger.
Ved stiftelse av et aksjeselskap der aksjeinnskuddet utelukkende skal gjøres opp med penger (norske kroner), var kravet tidligere at en revisor eller et finansforetak måtte bekrefte at selskapet hadde mottatt pengene. Det samme gjaldt ved kapitalforhøyelser.
 
Med virkning fra 2. mai 2018 er aksjelovene endret slik også advokater og autoriserte regnskapsførere gi slike bekreftelser. Brønnøysundregistrene har utviklet en teknisk løsning som åpner for å kontrollere at den som avgir bekreftelsen av aksjeinnskudd i penger faktisk er advokat eller autorisert regnskapsfører.  
 
Endringene gjelder aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 2-18 annet ledd femte punktum, 2-19 første ledd første punktum og 10-9 annet ledd fjerde punktum og foretaksregisterloven § 4-4 bokstav e første punktum.
 
Les mer om endringene i aksjeloven her
 

Relaterte nyheter

Mageli%20morgen
Velkommen til digital kurskveld
18.11.2021
Stian
Ny advokatfullmektig
10.08.2021
Kriatian
Undersøkelseskommisjon etter hendelse i Trandumskogen
29.06.2021
Chambers
Chambers Europe 2021
18.03.2021