Advokat Mageli hjem
advokat-mageli
Meny

Sak i Norges Høyesterett

30.01.2020
H%C3%B8yesterett%20jan%202020
Forbrukerrådet og 180 000 andelseiere i verdipapirfondet DNB Norge
Advokatfirmaet Mageli har representert Forbrukerrådet og 180 000 andelseiere i verdipapirfondet DNB Norge gjennom en lang rettsprosess fra 2016. Andelseierne vant frem med krav om prisavslag i lagmannsretten i juni 2019, og de to seneste ukene har DNBs anke vært behandlet i Høyesterett.
 
Spørsmålet i saken er om det ved aktiv forvaltning av verdipapirfond gjelder noen minstekrav til avvik mellom fondet og et indeksfond som koster 1/6 av et aktivt fond. Dersom et aktivt fond har en sammensetning som ligger for tett opptil indeksen, så vil sannsynligheten for å skape en avkastning i fondet som overstiger indeksavkastningen etter de ekstra kostnadene være liten. En slik forvaltning mener Forbrukerrådet at andelseierne ikke er tjent med, fordi andelseierne da betaler seks ganger prisen for noe som likner et indeksfond.
 
Finanstilsynet påla DNB i 2015 å øke aktiviteten i fondet DNB Norge. I saken som nå har versert for domstolene i fire år er spørsmålet om DNB har misligholdt forvaltningskontrakten med andelseierne i perioden 2010-2014, og om andelseierne i tilfelle har krav på et prisavslag. Dette spørsmålet skal Høyesterett nå avgjøre etter omfattende behandling av saken over 6 rettsdager.
 
Saken ble i Høyesterett prosedert av våre advokater Steinar Mageli og Jens-Henrik Lien. Advokatfirmaet Mageli takker Forbrukerrådet for tilliten.
 
Det er ikke fra Høyesterett antydet noe tidspunkt for dom, men dom forventes i løpet av 4-6 uker.

Relaterte nyheter

Mageli%20morgen
Velkommen til digital kurskveld
18.11.2021
Stian
Ny advokatfullmektig
10.08.2021
Kriatian
Undersøkelseskommisjon etter hendelse i Trandumskogen
29.06.2021
Chambers
Chambers Europe 2021
18.03.2021