advokat-mageli

Ny partner

30.12.2020
3610-%C3%98yvind%20Erga%20Skjeseth-8225
Advokat Øyvind Erga Skjeseth ønskes velkommen som partner Advokatfirmaet Mageli ANS
Advokat Øyvind Erga Skjeseth begynte hos oss i 2018, og vi har den glede å ønske han velkommen som partner i Mageli fra 1. januar. Advokat Skjeseth har bred erfaring fra rådgivning og tvisteløsning innen saker knyttet til fast eiendom, som ekspropriasjonsrett, tomtefeste, jordskifte, odelsrett og generell tingsrett. Han håndterer jevnlig plan- og bygningsrettslige spørsmål, og bistår næringseiendomsaktører med løpende rådgivning knyttet til kjøp og salg, leieavtaler og tvister.

Foruten advokatvirksomhet har advokat Skjeseth bakgrunn fra Statsbygg, hvor han blant annet håndterte husleierelaterte problemstillinger. Han har gjennomført mange forhandlinger om inngåelse av leieavtaler med både offentlige og private virksomheter, og bistått ved avslutningen av leieforhold.

Relaterte nyheter

3549-4951%20web
Ny lokasjon for Hamar kontoret
11.01.2021
3610-%C3%98yvind%20Erga%20Skjeseth-8225
Ny partner
30.12.2020
3549-5129%20web
Gratis juridisk rådgivning til virksomheter i Koronakrisen
21.09.2020
Harald%20Nybakk
Harald Nybakk trer inn i pensjonistenes rekker
31.08.2020