Arv og familie

Familie-, arve- og skifterett dekker rettslige spørsmål knyttet til samliv, samlivsbrudd og økonomi, forholdet mellom barn og foreldre og fordelingen av en persons eiendeler og formue etter dennes død. Fagområdene krever juridisk kompetanse og god kunnskap om mellommenneskelige relasjoner. 


Samliv og samlivsbrudd

Et samliv kan føre med seg mange problemstillinger – både av juridisk og ikke-juridisk karakter. Hvordan ivaretar man seg selv og sin familie best mulig før, under og etter et samlivsbrudd, og hvordan kommer man frem til de beste løsningene knyttet til felles barn.
 
Planlegging og organisering av samlivspartenes formuesforhold er fornuftig. Våre advokater bistår både i forhold til etablering av ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakter, testamenter og gjennomføring av evt. generasjonsskifter.
 
Ved et samlivsbrudd er mange usikre på hvilke rettigheter de har og hvordan de skal håndtere ulike situasjoner. Våre advokater har lang og bred erfaring med økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og med barnefordeling.
 

Vi bistår med rådgivning innen følgende områder:

 • Separasjon/skilsmisse
 • Ektepakt og samboeravtale
 • Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
 • Spørsmål om slektskap
 • Barnefordeling, foreldreansvar og samværsrett
 • Mekling og tvisteløsning for domstolen. 
 • Vårt hovedfokus vil alltid være å hjelpe partene til enighet. Dersom enighet ikke kan oppnås bistår vi med å få en rettslig avklaring via rettsapparatet.
 

Fordeling av formue og eiendeler ved død

Etter et dødsfall kan det oppstå mange praktiske og rettslige spørsmål for de etterlatte. Flere av disse problemstillingene kan løses i forkant ved opprettelse av testament, fremtidsfullmakt eller gjennomføring av generasjonsskifte.
 
Fordelingen av avdødes eiendeler og formue kan ofte oppleves krevende for de etterlatte.  Våre advokater kan bistå med rådgivning ved både privat og offentlig skifte av dødsbo, og vi kan også tilby mekling der det har oppstått konflikt mellom arvingene om hvordan fordelingen skal gjennomføres. I slike situasjoner vil det alltid være konstruktivt å forsøke å komme frem til en felles løsning utenfor rettsapparatet. 
 

Våre advokater har lang erfaring fra arbeid med arverettslige problemstillinger, og vi kan bistå innen følgende områder:

 • Opprettelse av fremtidsfullmakt
 • Utforming av testament
 • Generasjonsskifte
 • Avklaring av arverettslige spørsmål
 • Gjennomføring av privat eller offentlig dødsboskifte (fordeling av eiendeler)
 • Mekling og tvisteløsning for domstolen

Ada Cathrine Høst Mytting

Ada Cathrine Høst Mytting

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
91 10 35 56
achm@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Ada Cathrine Høst Mytting
Ada Cathrine Høst Mytting
Advokat - partner
Ada Cathrine Høst Mytting
Lise Marken Aasterud
Lise Marken Aasterud
Advokat - partner
Lise Marken Aasterud