Bank og finans

Advokatfirmaet Mageli bistår banker og låntakere med rådgivning, forhandlinger og prosedyre innen bank- og finansrelaterte rettsområder.
Våre spesialiserte advokater bistår finansinstitusjoner og låntakere i tilknytning til lån, låneavtaler og kreditt, betalingsformidling, pengekravs- og kausjonsrett, panterett og tvangsfullbyrdelse.
 
Flere av firmaets advokater har arbeidet som konsernadvokater i bank, herunder DNB og Nordea.
 

Vi har betydelig kompetanse og erfaring innenfor:

 • Låneavtaler, syndikerte og bilaterale
 • Sikkerheter
 • Garantier
 • Strukturert finansiering
 • Leasing
 • Derivater
 • Oppkjøpsfinansiering
 • Prosjektfinansiering
 • Restruktureringer og insolvens
 • Rådgivning ved verdipapirhandel, kredittopptak og betalingsformidling
 • Kontakt med sektormyndigheter, herunder Finanstilsynet og Børsen
 • Bistand ved gjennomføring og mislighold av kontrakter
 • Bank- og finansrettslige tvister, herunder for domstol og finansklagenemnda
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingEmne
Henvendelsen gjelder:

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

Ta kontakt med: