Konkursrett

Vi bistår i gjeldsforhandlinger og restrukturering

Betalingsvansker og sviktende økonomi er noe enhver forretningsdrivende på et eller annet tidspunkt kan oppleve – enten selv i egen virksomhet, eller hos leverandører eller kunder.

Våre advokater kan bistå virksomheter med forhandlinger med deres kreditorer om betalingsløsninger og rådgivning rundt restrukturering og insolvens. Vi bistår også på kreditorsiden med inndrivelse av pengekrav og konkursbegjæring.
 

Vi bistår med rådgivning før, under og etter konkurs

Som bostyrere i konkurs har våre advokater omfattende erfaring med praktisk boarbeid, vurdering av selskapets handlingsrom i forkant av konkurs samt vurdering av styreansvar.
 
Denne kunnskapen er sentral ved rådgivning til selskaper med betalingsvansker eller kreditorer ved inndrivelse av krav mot selskap med betalingsproblemer. Kunnskap om rettsregler ved insolvens og praktisk bobehandling er også viktig i forbindelse med forhandlinger om kontraktsvilkår før avtaleinngåelse.
 

Typiske oppdrag innen konkursrett

  • Oppdrag for tingretten som bostyrer i konkurs
  • Gjeldsforhandlinger for virksomheter og privatpersoner, avtaler om gjeldsordning og akkordløsning samt rådgivning rundt refinansiering og restrukturering av virksomhet
  • Inndrivelse av pengekrav, sikring av verdier ved arrest og utlegg
  • Vurdering av panteheftelser og rådgivning i forkant av konkurs/oppbud
  • Utarbeidelse av konkursbegjæringer og oppbudsbegjæringer
  • Bistand til ansatte ved inndrivelse og konkursbegjæring mot arbeidsgiver
  • Vurdering av styreansvar

Lise Marken Aasterud

Lise Marken Aasterud

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
97 59 01 94
lma@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Lise Marken Aasterud
Lise Marken Aasterud
Advokat - partner
Lise Marken Aasterud
Roar Cordes Nilsson
Roar Cordes Nilsson
Advokat - partner
Roar Cordes Nilsson