advokat-mageli
English 

Odelsrett

Vi har bred erfaring innen odelsrett.

Når en landbrukseiendom skifter eier, f.eks. ved salg eller ved dødsfall, gir odelsloven slektninger i en bestemt rekkefølge fortrinnsrett til å overta eiendommen. Odelsretten har sterke tradisjoner i Norge.
 
Bestemmelsene i odelsloven kan fremstå som kompliserte. Det vil ofte være gunstig å avklare de odelsrettslige spørsmålene før en eiendom selges eller overdras.
 
Våre advokater bistår jevnlig klienter med rådgivning og tvisteløsning innen odelsrett, og har opparbeidet en bred erfaring og god kunnskap om rettsområdet.
 

Våre advokater kan bistå blant annet med:

  • Avklare om en eiendom er odlingsjord
  • Kartlegge odelsrekkefølgen
  • Gjennomføre odelsløsningssak, herunder odels- og åsetestakster
  • Spørsmål om odelsmisbruk
  • Fraskrivelse av odel
  • Innhente odelstakst
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingMelding
Henvendelsen gjelder
Personvern
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Ta kontakt med:

Birgitte Bie Mørkved (H)
Birgitte Bie Mørkved (H)
Advokat - partner
Christian Piene Gundersen
Christian Piene Gundersen
Advokat - partner
Marianne Olssøn (H)
Marianne Olssøn (H)
Advokat - partner
Steinar Mageli (H)
Steinar Mageli (H)
Advokat - partner
Øyvind Erga Skjeseth
Øyvind Erga Skjeseth
Advokat