Odelsrett

Vi har bred erfaring innen odelsrett.

Når en landbrukseiendom skifter eier, f.eks. ved salg eller ved dødsfall, gir odelsloven slektninger i en bestemt rekkefølge fortrinnsrett til å overta eiendommen. Odelsretten har sterke tradisjoner i Norge.
 
Bestemmelsene i odelsloven kan fremstå som kompliserte. Det vil ofte være gunstig å avklare de odelsrettslige spørsmålene før en eiendom selges eller overdras.
 
Våre advokater bistår jevnlig klienter med rådgivning og tvisteløsning innen odelsrett, og har opparbeidet en bred erfaring og god kunnskap om rettsområdet.
 

Våre advokater kan bistå blant annet med:

  • Avklare om en eiendom er odlingsjord
  • Kartlegge odelsrekkefølgen
  • Gjennomføre odelsløsningssak, herunder odels- og åsetestakster
  • Spørsmål om odelsmisbruk
  • Fraskrivelse av odel
  • Innhente odelstakst
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingEmne
Henvendelsen gjelder:

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

Ta kontakt med: