advokat-mageli
English 
Meny

Offentlige anskaffelser

Vår erfaring

Siden regelverket for offentlige anskaffelser trådte i kraft på begynnelsen av 2000-tallet har Advokatfirmaet Mageli jobbet mye med offentlige anskaffelser både for klassisk sektor og forsyningssektoren.
 
Vi har lang erfaring i å bistå både på innkjøps- og tilbydersiden med en rekke ulike problemstillinger innen regelverket for offentlige anskaffelser.

 

Våre advokater bistår i alle ledd av en offentlig anskaffelse

Regelverket for offentlige anskaffelser er svært dynamisk og utvikles stadig – særlig gjennom avgjørelser i KOFA og gjennom føringer fra EU. Vi holder oss oppdatert på denne utviklingen og holder jevnlig kurs og foredrag for våre oppdragsgivere om rettsutviklingen innen offentlige anskaffelser.
 
Våre advokater arbeider daglig med problemstillinger knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser og har paratkunnskap om en rekke spørsmål som typisk oppstår i en anskaffelsesprosess. Vi opptrer derfor ofte som sparringspartner for våre oppdragsgivere i forbindelse med gjennomføringen av en offentlig anskaffelse.
 
Gjennom vår mangeårige bistand har vi utviklet en særlig forståelse for de mange og ofte kompliserte spørsmål som oppstår i anvendelsen av regelverket for offentlige anskaffelser. Dette gjør oss i stand til å møte oppdragsgivers behov på en kostnadseffektiv måte uten at det går på bekostning av de juridiske vurderingene som ligger til grunn for vår rådgiving.

 

Typiske oppdrag som våre advokater har innenfor offentlige anskaffelser, er:

 • Vurderinger av hvorvidt selskaper og andre offentlig organer er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser
 • Vurderinger av om en anskaffelse faller innenfor regelverket for offentlige anskaffelser og i så fall hvilke regler som skal følges, herunder spørsmål om unntaksbestemmelsenes anvendelsesområde
 • Spørsmål om kunngjøring av konkurranse og bruk av prekvalifiseringssystemer
 • Bistand med å planlegge anskaffelser ved identifisering av behov og valg av konkurranseform
 • Utarbeide konkurransegrunnlag og kvalitetssikre underlag utarbeidet av oppdragsgiver.
 • Kvalitetssikting av tilbud
 • Vurderinger av om leverandører oppfyller kravene til deltakelse i konkurransen og om det foreligger avvisningsgrunner forøvrig
 • Bistand med evaluering av tilbud
 • Deltakelse i forhandlinger og/eller rådgivning i forhandlingsprosessen.
 • Bistand med begrunnelser til leverandører som blir avvist eller ikke når opp i konkurranser
 • Håndtering av klager, på avvisning av leverandør eller tildeling av kontrakt, herunder håndterer vi klagesaker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser og saker for domstolene (saker med krav om stansing av kontraktsinngåelse og/eller krav om erstatning) for både oppdragsgiversiden og tilbydersiden
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Ta kontakt med:

Birgitte Bie Mørkved (H)
Birgitte Bie Mørkved (H)
Advokat - partner
Birgitte Bie Mørkved (H)
Kristian Jåtog Trygstad
Kristian Jåtog Trygstad
Advokat - partner
Kristian Jåtog Trygstad
Morten Kokkim (H)
Morten Kokkim (H)
Advokat - partner
Morten Kokkim (H)
Rune Myhre Nilsen
Rune Myhre Nilsen
Advokat - partner
Rune Myhre Nilsen
Stian Storsveen
Stian Storsveen
Advokat
Stian Storsveen
Sveinung Lystrup Thesen
Sveinung Lystrup Thesen
Advokatfullmektig
Sveinung Lystrup Thesen
Trude Holmen
Trude Holmen
Advokat - partner
Trude Holmen