advokat-mageli
English 
Meny

EU EØS og konkurranserett

Advokatfirmaet Mageli har bred erfaring med konkurranse- og statsstøtterettslige problemstillinger. Våre advokater har gjennomført en rekke utredninger for forskjellige kommuner, fylkeskommuner og offentlig eide selskaper om for eksempel hvorvidt salg av eiendom, støtte til arrangementer og drift av kommunalt eide virksomheter utgjør brudd på statsstøtteregelverket. 

Vi bistår også i spørsmål om offentlige vedtak og beslutninger er i strid med etableringsretten eller andre grunnleggende rettigheter nedfelt i EØS-avtalen.
 
Som eksempler på EU/EØS- rettslig rådgivning vi har bistått med, nevnes:
 
  • vurderinger av lovligheten av horisontalt og vertikalt samarbeid i ulike former, herunder anbudssamarbeid
  • spørsmål om utveksling av kundeinformasjon med selskaper i/utenfor konsern
  • lovlig bruk av kundedatabaser
  • meldinger til konkurransetilsynet i forbindelse med salg av virksomheter og andre former for eierskifte
  • vurderinger av bestemmelser om konkurranseforbud knyttet til transaksjoner, salgsavtaler og distribusjonsavtaler
  • lovligheten av støtte til arrangementer, etablering av virksomheter og direkte og indirekte støtte til drift av eksempelvis treningssentre, museer, opplevelsessentre og idrettsanlegg, samt rådgivning om tiltak og oppfølging i samsvar med regelverket
  • vurderinger av organisasjonsmodeller og skille mellom kommersiell og ikke kommersiell virksomhet innen samme selskap
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Ta kontakt med:

Birgitte Bie Mørkved (H)
Birgitte Bie Mørkved (H)
Advokat - partner
Birgitte Bie Mørkved (H)
Harald Andre Ryen
Harald Andre Ryen
Advokat - partner
Harald Andre Ryen
Trude Holmen
Trude Holmen
Advokat - partner
Trude Holmen